Nieuws

Respijtzorg voor mantelzorgers; even op adem komen

4 augustus 2019, Supportbeurs

Mantelzorgers zijn stelselmatig overbelast. De intensieve zorg voor een familielid of iemand anders in hun omgeving trekt  een behoorlijke wissel op hun eigen leven. Soms komt dat eigen leven zelfs volledig tot stilstand. Bent u mantelzorger? Dan kan respijtzorg ervoor zorgen dat u even op adem komt.

Respijtzorg – wat is het?

Om mantelzorg vol te houden, is het van wezenlijk belang dat u zich af en toe onttrekt aan de dagelijkse druk. U kunt de zorg dan tijdelijk overdragen aan een ander, de zogenaamde respijtzorg. Als u nooit gebruik maakt van de mogelijkheid om uw eigen werk te doen, te ontspannen, te sporten, loopt u de kans zelf ziek te worden. Het inschakelen van respijtzorg is geen teken van zwakte, maar toont juist kracht!

Even een adempauze

Niet alleen uw eigen gezondheid heeft behoefte aan een adempauze zo nu en dan, ook de relatie met degene voor wie u zorgt, wordt er beter door. Respijtzorg biedt u bovendien de mogelijkheid om aandacht te schenken aan andere mensen in uw omgeving. Zij schieten er onbewust vaak bij in. En aangezien in de toekomst het aantal mantelzorgers alleen maar zal groeien, is het belangrijk dat zij dit blijven volhouden op een menselijke manier.

Welke vormen respijtzorg zijn er?

Respijtzorg is zowel incidenteel als structureel mogelijk. Wilt u bijvoorbeeld zelf een lang weekend of een vakantie boeken, dan kiest u voor eenmalige respijtzorg. Maar als u elke maandagochtend wilt zwemmen of elke week een dagje naar de stad wilt, bestaat ook de mogelijkheid om structurele respijtzorg in te schakelen. Dat laatste is zelfs zeer aan te bevelen als u langdurig de zorg voor een ander heeft. De energie die u opdoet tijdens uw ‘respijt’ stelt u in staat om weer opgeladen verder te kunnen.

Aan wie draagt u de zorg tijdelijk over?

Respijtzorg wordt uitgevoerd door iemand uit uw eigen omgeving. Dat kan een vrijwilliger zijn of een zorgprofessional. Beschikt u over een netwerk van familie en/of vrienden die u ondersteunen, dan is dat een groot goed waar u zeker gebruik van moet maken. Zo heeft u altijd iemand die ook vertrouwd is voor degene die de mantelzorg nodig heeft. Maar u kunt zich ook aanmelden bij één van de diverse vrijwilligerscentrales die in het hele land bestaan.
Is het niet mogelijk om gebruik te maken van een vrijwilliger, dan is het mogelijk een beroep te doen op een beroepskracht. Daar heeft u dan wel een indicatiestelling voor nodig.

Meer informatie? Kijk dan ook eens op Regelhulp.nl of Mantelzorg.nl.

Ook interessant