Nieuws

Rotterdam biedt als eerste onderwijs op maat aan zorgleerlingen

14 april 2016, Supportbeurs

Rotterdam gaat als eerste stad van Nederland onderwijs bieden aan 100 kinderen met een ernstige handicap of gedragsstoornis. Na de zomer krijgen zij hun eerste lessen. Initiatiefnemer is de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA).

Vrijgesteld van leerplicht

 Rotterdam telt ongeveer 370 kinderen die te maken hebben met een dergelijke beperking. Ze zijn hierdoor eigenlijk vrijgesteld van de leerplicht. Ongeveer 80% van hen krijgt nu dagelijks zorg op een Kinderdagcentrum. De Jonge wil de kinderen nu naast de zorg ook scholing aanbieden. Zijn ambitie is dat ongeveer een derde van deze Rotterdamse kinderen na de zomer al les gaat krijgen. Zo worden er mogelijk speciale klasjes op scholen voor bijzonder onderwijs opgezet. Een andere mogelijkheid is dat getrainde onderwijzers elke week een aantal Kinderdagcentra aandoen.

Aanpak staat haaks op ‘passend onderwijs’

 De aanpak van de Zuid-Hollandse stad staat hiermee haaks op de stroom van kritiek op het ‘passend onderwijs’. Dit nieuwe systeem is ingevoerd in de zomer van 2014 en het heeft als doel om alle kinderen in Nederland een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden, bij voorkeur binnen het regulier onderwijs. Onder meer Kinderombudsman Marc Dullart stelde echter dat in het ‘passend onderwijs’ het kind helemaal niet centraal staat. Zo zouden scholen zich vaak laten leiden door financiële overwegingen en kinderen hierdoor onterecht afwijzen. Daarnaast bleek uit onderzoek van De Telegaaf dat maar liefst 90% van de scholen de zorgleerlingen doorschuift naar een andere school. Zo ontduiken ze massaal de zorgplicht die hen door het ‘passend onderwijs’ is opgelegd.

Kind staat voorop bij recht op onderwijs

 De scholen in Rotterdam hanteren dus een andere mentaliteit: bij hen staat het kind voorop. ‘Zo doen we meer recht aan het recht op onderwijs,’ zegt onderwijswethouder De Jonge. ‘Onderwijs is voor deze kinderen ook belangrijk. Het doel is dat de kinderen zoveel mogelijk begrijpen van de wereld om hen heen en zo goed mogelijk kunnen communiceren. Zo kunnen zij zo volwaardig mogelijk meedoen in de maatschappij.’

Ouders zijn verdeeld

De ouders van de Rotterdamse kinderen zijn echter nog verdeeld, blijkt uit onderzoek van organisatie MEE. De Jonge: ‘Uit de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, blijkt dat een deel van hen de situatie wil houden zoals deze is. Zij zien dus af van onderwijs.’ Maar ongeveer een derde van ouders is juist wél erg enthousiast over de mogelijkheid van onderwijs. Hun mening is uiteindelijk doorslaggevend; zij bepalen uiteindelijk of hun kind wel of geen onderwijs gaat volgen.

Ook interessant