Nieuws

Ruim zeventienduizend banen verloren in zorg

6 juni 2016, Supportbeurs

Door de  vele bezuinigingen in de zorg hebben minimaal zeventienduizend werknemers met een vast contract vorig jaar hun baan verloren in de thuis- en ouderenzorg. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door de vakbond FNV en het Algemeen Dagblad.

Doordat er minder geld naar de zorg gaat hebben verzorgingshuizen noodgedwongen de deuren moeten sluiten en hebben veel gemeenten het aantal uur huishoudelijke hulp teruggeschroefd of soms helemaal afgeschaft.

Uitspraak huishoudelijke hulp

De hoogste rechter van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft half mei bepaald dat huishoudelijke hulp ook onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt en daarmee wel degelijk de verantwoording is van gemeenten. Nu ontstaat dus de situatie dat bezuiniggingen in de huishoudelijke hulp teruggedraaid moeten worden en er weer banen bijkomen… Hoe zuur is dat voor al die mensen die ontslagen zijn? Straks worden ze misschien toch weer aangenomen…

Ook interessant