Nieuws

Scheefgroei op de arbeidsmarkt in de zorg

26 oktober 2015, Supportbeurs

In een alarmerend rapport dat onlangs verscheen, wordt aan de overheid, opleiders en werkgevers gevraagd actie te ondernemen om een scheefgroei op de arbeidsmarkt in de zorg binnen nu en vier jaar weer recht te trekken.

Negatief beeld van de ontwikkelingen

Het rapport is opgesteld als toekomstverkenning met als doel alle betrokken partijen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorg- en welzijnssector. Het schetst een negatief beeld van die ontwikkelingen in de komende jaren. Mensen die nu werkloos zijn, komen moeilijk aan het werk en aan de andere kant zijn er te weinig gekwalificeerde kandidaten om de bestaande vacatures op te vullen.

Opleidingseisen steeds hoger

Het vereiste opleidingsniveau wordt steeds hoger, doordat de zorgtaken complexer en veeleisender worden. Van zorgverleners wordt verwacht dat zij – naast de praktische uitvoering – de zorgtaken van begin tot eind coördineren en organiseren. Mensen die MBO niveau 1 of 2 op zak hebben, dreigen buiten spel gezet te worden. Er is steeds meer behoefte aan mensen die op niveau 3 of hoger opgeleid zijn.

Kwaliteit van de zorg komt ernstig in gevaar

Werkgevers verwachten tussen nu en 2020 minder laag opgeleiden in dienst te nemen. De vraag naar lager opgeleiden neemt af, terwijl de vraag naar hoger opgeleiden toeneemt. Omdat die hoger opgeleiden er niet zijn, zal de kwaliteit van de zorg ernstig in gevaar komen, zo staat er in het rapport. Een aantal kwalificaties bereiken al een kritisch dieptepunt in 2017. Voor anderen ontstaat het tekort pas in 2019.

Maatwerk in de opleiding

De maatregelen die de onderzoekers in de toekomstverkenning voorstellen, moeten leiden tot een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de zorg. Een van de suggesties is het leveren van maatwerk in de opleiding. Hierdoor wordt er beter ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Belangrijk is het voortdurend bij- en omscholen van mensen die werkzaam zijn in de zorg.

Partijen moeten nauwer samenwerken

Om tot een goede en adequate combinatie van maatregelen te komen, raden de onderzoekers de overheid, opleiders en werkgevers aan om nauwer samen te werken en vooral snel te acteren. De zorg krijgt anders onherroepelijk na 2020 te maken met een overschot aan te laag opgeleide werklozen in de zorg, terwijl het werk dat er ligt niet opgepakt kan worden vanwege het ontbreken van de juiste zorgverleners.

Ook interessant