Nieuws

Schrappen inkomensafhankelijke eigen bijdrage

22 juni 2017, Supportbeurs

Gemeenten bepalen zelf hoeveel hun inwoners aan inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo betalen. De gemeente Leerdam heeft besloten de inkomensafhankelijke bijdrage geheel af te schaffen. Staatssecretaris Van Rijn steunt die aanpak.

De gemeente bepaalt

Als je gebruik wilt maken van zorg en ondersteuning uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) betaal je, zoals je weet, een eigen bijdrage. Hoe hoog die is, dat bepaalt je gemeente. Veel gemeenten vragen de bedragen die het kabinet in 2015 heeft vastgesteld. Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn. Zo rekenen sommige gemeenten geen eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding. Andere gemeenten vragen een aangepaste eigen bijdrage aan mensen met een laag inkomen of een ingewikkelde zorgvraag.

Een nieuwe oplossing

De gemeente Leerdam vroeg eerst ook een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. In eerste instantie wilde de gemeente Leerdam per 1 januari 2017 de inkomensgrens voor de Wmo verhogen. Hierdoor zou een grotere groep inwoners onder de vaste, lage eigen bijdrage vallen. Tevens was de gemeente van plan om het inkomensafhankelijke percentage voor het vaststellen van de eigen bijdrage te verlagen voor de meer bemiddelde burgers. Voor de inwoners met een zorgvraag gunstige maatregelen, maar de gemeenteraad oordeelde dat deze het systeem er niet eenvoudiger op zouden maken. De wethouder stelde vervolgens voor per 1 januari 2017 de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle inwoners in Leerdam af te schaffen en iedereen dezelfde vaste eigen bedrage te laten betalen voor alle Wmo-voorzieningen.

Voordeel voor iedereen

De vaste eigen bijdrage voor een Leerdammer is nu 17,50 euro per vier weken. De burgers weten nu direct wat ze aan Wmo moeten betalen, dat schept duidelijkheid. Ook de gemeente zelf heeft voordeel bij het afschaffen van de inkomensafhankelijke bijdrage. De hardheidsclausule werd nogal eens toegepast. Bij zo’n clausule geeft de wethouder toestemming voor het kwijtschelden of verlagen van het Wmo-bedrag voor één persoon. Dat proces kost echter veel tijd en voorbereiding.

Steun van Van Rijn

Een vaste Wmo-bijdrage levert Leerdam minder inkomsten op dan een inkomensafhankelijke. De gemeente kan echter tegen een stootje; er is nog ongeveer acht ton aan Wmo-geld over. Staatssecretaris Van Rijn steunt de aanpak in Leerdam volledig. Hij zegt dat het in Leerdam vooral de lagere inkomens zijn die gebruikmaken van de Wmo. ‘Dan is het slechts een kleine stap om het over de hele linie eenvoudiger te doen. En iedereen minder laten betalen, is ook erg sociaal-democratisch’, aldus van Rijn.

Wat vind jij van de aanpak van de gemeente Leerdam? Laat het weten in een reactie!

Ook interessant