Nieuws

Sneller herstellen na een herseninfarct

30 december 2014, Supportbeurs

Na een herseninfarct herstellen patiënten sneller als het gesloten bloedvat zo snel mogelijk met  een katheter weer wordt geopend. Patiënten bij wie dit langer duurt, hebben meer herstelschade en meer neurologische klachten. Bovendien is hun dagelijks functioneren slechter.

Groot landelijk onderzoek

Die conclusie wordt getrokken uit landelijk onderzoek dat is uitgevoerd door negentien ziekenhuizen. Het onderzoek werd gecoördineerd door het Rotterdamse EMC, het Amsterdam Medisch Centrum en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Een grote groep neurologen, radiologen en neurochirurgen droeg bij aan de studie die nog nooit eerder zo omvangrijk werd uitgevoerd. De resultaten werden begin december gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Huidige behandeling niet effectief genoeg

Na een ernstig herseninfarct kampt de patiënt vaak met spraakstoornissen en verlamming. Als er niet snel gereageerd en behandeld wordt, raakt bijna de helft van de getroffenen blijvend gehandicapt. De meest toegepaste behandeling na een herseninfarct is het inspuiten van een stolsel-oplossend middel via de arm. Hierbij heeft echter maar tien procent van de patiënten baat. Negentig procent dus niet! Er was de onderzoekers daarom veel aan gelegen om een betere behandelingsmethode te vinden.

Katheter via de lies

Die betere behandelingsmethode werd gevonden door een katheter via de lies in een  bloedvat van de patiënt aan te brengen. De katheter wordt doorgevoerd naar de afgesloten slagader in de hersenen. Daarna kan het stolsel via de katheter worden afgevoerd. Het wetenschappelijk  onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met een herseninfarct die deze nieuwe behandeling krijgen aanzienlijk sneller en beter herstellen dan patiënten die deze behandeling niet ondergaan. Op hersenscans was bovendien aantoonbaar minder hersenletsel te zien. Concreet betekent dit dat mensen die de snelle behandeling met de katheter kregen, in hun dagelijkse activiteiten stukken minder werden belemmerd.

Afgesloten ader

De kans op overlijden bleek bij beide groepen patiënten even groot. Bij de 500 patiënten die aan het onderzoek hebben meegedaan zijn geen bewijzen gevonden dat de nieuwe behandeling het sterftecijfer omlaag brengt. In het onderzoek was dat cijfer net zo hoog bij behandelde als bij niet behandelde patiënten. De onderzoeksgroep bestond uit patiënten die minder dan zes uur daarvoor een herseninfarct kregen doordat een slagader in de hersenen werd afgesloten.

De resultaten die geboekt zijn met deze zogeheten ‘retrievable stent’ kan grote gevolgen hebben voor de gemiddeld 2000 mensen die jaarlijks getroffen worden door een acuut herseninfarct. Zij komen allemaal in aanmerking voor de nieuwe behandeling, waarmee hen een leven met ernstige lichamelijke beperkingen bespaard kan blijven.

Ook interessant