Nieuws

SNHZ lanceert kwaliteitslabel zorghotels

3 augustus 2014, Supportbeurs

Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels heeft zich als doel gesteld de kwaliteit van lichamelijke revalidatiezorg te bevorderen. Daarbij behartigt de stichting de belangen van de door de aangesloten deelnemers geëxploiteerde herstellingsoorden en zorghotels in het bijzonder.

Kwalitatief hoogstaande revalidatiezorg

De stichting wil haar doel verwezenlijken door de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande somatische revalidatiezorg en herstelzorg te stimuleren. Bovendien bewaakt en handhaaft men de kwaliteit van de somatische revalidatiezorg in de aangesloten geëxploiteerde herstellingsoorden en zorghotels.

SNHZ adviseert en overlegt

De SNHZ adviseert en verstrekt informatie aan zorgvragers, deelnemers en alle andere geïnteresseerden. Daarnaast neemt de stichting actief deel aan allerlei overlegorganen van de overheid, publiek- en privaatrechtelijke organisaties en verzekeraars. Dit ter bevordering van de somatische revalidatiezorg.

Kwaliteitslabel zorghotels en herstellingsoorden

Op haar website publiceert de stichting sinds begin juli de kwaliteitsgegevens van zorghotels en herstellingsoorden. Met dit kwaliteitslabel hoopt men de kwaliteit van de zorg, die in de zorghotels geboden wordt, nog beter te waarborgen. Zo garandeert het label  veiligheid, zorgzekerheid, gastvrije zorg en comfort voor gasten, verwijzers en zorgverzekeraars.

Strenge toelatingscriteria

Ieder zorghotel in Nederland heeft de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij SNHZ. Ze moeten echter voldoen aan strenge toelatingscriteria en een onafhankelijke audit doorstaan om als erkend zorghotel te worden gecertificeerd. Inmiddels zijn er vijftien zorghotels aangesloten en bevinden zeven zich in een toelatingstraject.

Vergoeding

Een zorghotel is bedoeld om te herstellen na ziekenhuisopname. In de meeste zorghotels kan men naast herstelzorg ook terecht voor respijtzorg of voor een vakantie, eventueel met zorg. Zo kan de mantelzorger even op adem komen. Verzekeraars vergoeden doorgaans een deel van de verblijfskosten in erkende zorghotels via aanvullende verzekeringen.

Bron: SNHZ

Ook interessant