Nieuws

Sociaal wijkteam onbekend bij veel wijkbewoners

20 juli 2015, Supportbeurs

Het blijkt dat zorgbehoevende mensen tot op heden eerder een afspraak maken met hun huisarts dan met het wijkteam dat bij hun actief is. Simpel gezegd zorgt het sociaal wijkteam voor betere en eenvoudigere dienstverlening. Een sociaal wijkteam moet voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben te veel verschillende hulpverleners over de vloer krijgen.

Sociaal wijkteam? Wat is dat?

Sinds januari 2015 hebben gemeenten in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) de verantwoordelijkheid voor toegang tot onder meer dagbesteding, jeugdzorg, begeleiding en kortdurend verblijf. 

Voor zorgbehoevenden moeten deze zorg en ondersteuning toegankelijk zijn via een speciaal daarvoor opgericht sociaal wijkteam. Het blijkt echter dat nog maar weinig mensen gebruik maken van de wijkteams. Sterker nog, veel mensen zijn in het geheel niet op de hoogte van het bestaan van de wijkteams. Een schamele 10 procent van de zorgbehoevenden wist hun wijkteam wél te vinden. Van de mensen die zorg ontvingen via de gemeente, had 14 procent contact met leden van een sociaal wijkteam.

De huisarts is vertrouwd

Uit een onderzoek dat werd gehouden onder 7.000 mensen, komt naar voren dat de meeste hulpbehoevenden op dit moment eerder hun huisarts raadplegen dan het wijkteam. Dit is natuurlijk niet verwonderlijk, aangezien veel mensen de wijkteams in het geheel niet kennen. Daarnaast is de nieuwe constructie voor mensen die er wel van op de hoogte zijn vermoedelijk gewoon nog even wennen. Er zal de nodige tijd overheen gaan voordat de wijkteams voor iedereen dé plek zijn waar je moet zijn als het gaat om een hulp- of zorgbehoefte.

Integrale aanpak ligt voor de hand

Verschillende terreinen behoren tot de verantwoordelijkheid van de wijkteams. Zo is er een zorgcomponent, een ondersteuningscomponent en een samenlevingsopbouwcomponent. Een sociaal wijkteam heeft als doel mensen uit de wijk te activeren, hen te ondersteunen in hun participatie en bij te dragen aan hun functioneren in maatschappelijke en sociale zin. In een wijk hebben bewoners dikwijls vragen op verschillende fronten: op het gebied van gezondheid bijvoorbeeld, maar ook met betrekking tot relationele en financiële kwesties. Werken aan één van deze aspecten heeft invloed op de andere. Een integrale aanpak ligt dus voor de hand. Het is de bedoeling dat een sociaal wijkteam, juist door een integrale aanpak, op den duur zorgt voor betere en eenvoudigere dienstverlening.

Wijkteams nog onbekend bij veel bewoners

De gedachte achter de oprichting van de wijkteams snijdt beslist hout. Het lijkt er op dat wijkbewoners hun weg naar de wijkteams nog wel moeten vinden. Aangezien de teams nu nog maar bekend zijn bij tien procent van de bewoners, valt er qua naamsbekendheid nog veel winst te halen. Wijkbewoners die in 2015 al wel via de gemeenten zorg ontvingen, beoordeelden deze met een ruime voldoende (7,3). 

Ook interessant