Nieuws

Sociale werkplaatsen: noodzakelijk of passé?

6 juli 2016, Supportbeurs

Staatssecretaris Klijnsma gaat gemeenten wettelijk dwingen om meer banen te creëren voor mensen met een functiebeperking. Door die maatregel zullen minder mensen gebruikmaken van sociale werkvoorzieningen. De vraag is dan ook: moeten de sociale werkplaatsen wel openblijven?

Ja

Ja, zegt de Sociaal-Economische Raad (SER). Volgens die raad zijn sociale werkvoorzieningen een mogelijke oplossing voor het schrijnend tekort aan arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking (zogenaamde ‘beschutte’ werkplaatsen). De Participatiewet van 2015 wil dat 30.000 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap de komende jaren aan de slag kunnen bij bedrijven of overheid. Helaas komt het beschut werk maar heel langzaam van de grond. Eind 2016 zouden 3200 mensen een dergelijke baan moeten hebben, maar op dit moment zijn dat er volgens de Inspectie SZW slechts 115. De maatregel van staatssecretaris Klijnsma lijkt dus nodig.

De Participatiewet zorgt er bovendien voor dat het aantal sociale werkplaatsen snel afneemt. Er komen geen sociale werkvoorzieningen meer bij, een alternatief is er nog niet. SER-voorzitter Mariëtte Hamer maakt zich zorgen: ‘Hiermee valt een zeer kwetsbare groep buiten de boot. We moeten nu alles op alles zetten om de achterstand in te halen.’ Daarom wil de SER dat staatssecretaris Klijnsma ingrijpt en ervoor zorgt dat de sociale werkplaatsen een nieuwe rol krijgen. 

Nee

Nee, zegt CNV Jongeren. Lianne Ketelaar, bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Participatie van CNV Jongeren,  vindt het heel  belangrijk dat de werkplekken voor functiebeperkte mensen alsnog op korte termijn gerealiseerd worden. Ketelaar: ‘Het gaat immers om échte banen in plaats van sociale werkvoorziening. Het moet normaal worden dat ook mensen met een beperking gewoon werken. Zij worden nu de dupe en vallen tussen wal en schip.’

Mensen die vóór de Participatiewet al werkten op een sociale werkplaats mogen dat blijven doen. CNV Jongeren is het daarmee eens, maar vindt niet dat er een nieuwe rol moet komen voor de sociale werkvoorzieningen. Voorzitter Lianne Ketelaar zegt daarover: ‘Het is belangrijk dat deze werkvoorziening behouden blijft voor de mensen die er nog altijd een zinvolle dagbesteding hebben. Maar het goede aan de Participatiewet is juist dat die stimuleert dat mensen met een beperking volwaardige banen vinden die passen bij wat zij kunnen.’ Volgens CNV Jongeren gaat dat ook lukken. Ketelaar: ‘Ik zie zeker vooruitgang. De wil is er; het heeft alleen wat meer tijd nodig.’

Vind jij dat sociale werkplaatsen open moeten blijven? Laat het weten in een reactie!

Ook interessant