Nieuws

Spaarpotje aanspreken en schulden maken

28 september 2015, Supportbeurs

Het aantal mensen met een chronische aandoening of een beperking dat zijn of haar spaargeld aanspreekt om rond te komen, neemt de afgelopen jaren enorm toe. Bovendien groeit bij deze groep het aantal mensen dat schulden maakt.

Minder inkomen is de grote boosdoener

Sprak in 2011 nog 19% van de mensen met een beperking hun spaarpotje aan, in 2014 liep dit aantal op tot 28%. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de gezondheidszorg, Nivel. De ondervraagden geven aan dat hun uitgaven niet gestegen zijn. De oorzaak dat men zich genoodzaakt voelt spaargeld te gebruiken en/of schulden te maken, ligt in een inkomensdaling.

Groep ouderen het hardst getroffen

In vergelijking met de algemene bevolking is het inkomen van mensen met een chronische ziekte of een beperking afgelopen vijf jaar veel sterker achteruit gegaan. Daarbij wordt de groep ouderen (65-plussers) het hardst getroffen. Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen bezuinigen op ‘leuke dingen’, zoals de bioscoop en uit eten. Maar ook autorijden en de aanschaf van nieuwe kleding worden door de onderzochte doelgroep minder of helemaal niet meer gedaan. Sparen voor noodzakelijke zaken zoals een nieuw paar schoenen lukt niet meer. Sterker nog: hiervoor wordt het – toch al kleine spaartegoed – aangesproken.

Werk is moeilijk te vinden

De resultaten van het onderzoek naar de bestedingen van chronisch zieken en mensen met een beperking, zijn door het onderzoeksbureau naast het onderzoek gelegd dat is verricht naar de arbeidsparticipatie van deze doelgroep. Daar is het – ondanks de ingevoerde Participatiewet – nog steeds belabberd mee gesteld. Hoewel 20% van de ondervraagden aangeeft graag te willen werken, is het vinden van een passende baan erg lastig. Dat is deels te wijten aan de economisch slechte tijden, maar ook aan de terughoudendheid bij werkgevers om gehandicapten in dienst te nemen.

Quotumwet werpt nog geen vruchten af

De reden dat werkgevers huiverig zijn om mensen met een beperking aan te nemen, is dus enerzijds gelegen in de economische crisis en anderzijds de voorwaarden die aan een dergelijke arbeidsovereenkomst worden gesteld. Faciliteiten zoals gehandicaptentoiletten, flexibele werktijden en aangepast meubilair blijken voor veel bedrijven, ondanks de inspanningen van Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken, nog een brug te ver. Het door Klijnsma ingestelde quotum, vastgelegd in de Quotumwet, wordt bij lange na niet gehaald.

Bron: Nivel

Ook interessant