Nieuws

Standpunten politieke partijen rondom zorg op een rij

2 maart 2017, Supportbeurs

De verkiezingen op 15 maart komen eraan! Zeker voor jou als zorgbehoevende is zorg natuurlijk een belangrijk verkiezingsthema. Daarom zet SupportBeurs.nl standpunten rond zorg van de grootste politieke partijen op een rij.

PvdA

 • Wil het eigen risico afschaffen. De kosten die dat met zich meebrengt, worden opgevangen door verhoogde belastingen.
 • Is gedeeltelijk tegen marktwerking in zorg. Die marktwerking houdt in dat zorgverzekeraars en aanbieders van zorg met elkaar mogen concurreren om de patiënt. Dat wil de PvdA dus niet meer. De partij wil liever een algemene basisverzekering voor iedereen. Dat zorgt tevens voor minder administratieve rompslomp (bureaucratie) en tijdverlies.
 • Wil ervoor zorgen dat medisch specialisten niet meer verdienen dan ministers.
 • Wil meer aandacht voor personeel in de zorg en mantelzorgers.
 • Wil de zorg voor mensen met een beperking kleinschaliger en regionaal maken.
 • Is vóór euthanasie.

VVD

 • Is vóór het eigen risico. Net zoals nu het geval is, betaal je dus een gedeelte van de zorg zelf. Dat moet ervoor zorgen dat mensen bewuster omgaan met zorg.
 • Is vóór marktwerking in de zorg. Wel moeten alle basispakketten breder worden.
 • Wil meer samenwerking in de zorg (bijvoorbeeld door e-health).
 • Wil de zorg transparanter en duidelijker maken.
 • Wil meer inspraak voor de patiënt zelf.
 • Staat positief tegenover euthanasie.

CDA

 • Is vóór het eigen risico. De partij wil wel dat het eigen risico met ongeveer 100 euro omlaag gaat.
 • Wil marktwerking in de zorg beperken. De partij biedt als oplossing een uniforme basisverzekering, waarbij er wel mag worden geconcurreerd om de aanvullende polissen.
 • Vindt het belangrijk dat zorggeld ook écht naar zorg gaat.
 • Wil meer aandacht voor personeel in de zorg en mantelzorgers.
 • Wil minder bureaucratie en procedures in de zorg.
 • Is vóór euthanasie.

SP

 • Wil het eigen risico afschaffen.
 • Is volledig tegen marktwerking in de zorg. De SP pleit daarom voor één nationaal zorgstelsel met een uitgebreid basispakket.
 • Wil de zorgpremie, dus wat je betaalt voor je zorgverzekering, inkomensafhankelijk maken.
 • Wil ervoor zorgen dat jonge medisch specialisten makkelijker een baan krijgen door hen te verplichten om in loondienst te gaan. Zo krijgen zij meer baanzekerheid.

PVV

 • Is tegen het eigen risico.
 • Vindt het belangrijk om te investeren in personeel in de zorg.

 D66

 • Is vóór het eigen risico.
 • Is vóór marktwerking in de zorg.
 • Wil meer aandacht voor LHBT’ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) in verpleeghuizen.
 • Wil jonge medisch specialisten verplicht in loondienst laten gaan.
 • Wil meer eigen regie voor de patiënt.
 • Is vóór investeringen in e-health (oftewel zorg op afstand).
 • Wil een scheiding van de financiering van wonen en zorg in de Wlz. Dat betekent je verblijf bijvoorbeeld niet meer wordt vergoed, maar de zorg die je krijgt, wel.
 • Is vóór euthanasie.

ChristenUnie

 • Wil het eigen risico met 100 euro verlagen.
 • Is vóór marktwerking in de zorg. De partij wil wel dat er minder marktwerking komt.
 • Wil medisch specialisten verplicht in dienst laten nemen.
 • Wil de financiering van wonen en zorg in de Wlz scheiden.
 • Is tegen euthanasie.

Groen Links

 • Wil het eigen risico afschaffen en de zorgpremie verlagen. De kosten die dat met zich meebrengt, worden gedekt door verhoogde belastingen.
 • Geeft aan specifiek te willen investeren in de gehandicaptenzorg.
 • Is vóór marktwerking in de zorg. De regels daarvoor moeten wel strenger worden.
 • Wil medisch specialisten verplicht in loondienst nemen. Hun salaris is daarnaast niet hoger dan dat van ministers.
 • Wil de financiering van wonen en zorg in de Wlz scheiden.
 • Staat positief tegenover euthanasie.

Partij van de Dieren

 • Is tegen het eigen risico.
 • Wil marktwerking in de zorg volledig afschaffen. In plaats daarvan komt er een nieuw zorgstelsel: het Nationaal Zorgfonds. Dat stelsel lijkt op het plan van de SP.
 • Is vóór euthanasie.

50Plus

 • Wil het eigen risico in ieder geval verlagen naar minder dan 200 euro.
 • Is streng tegen marktwerking in de zorg. In plaats daarvan wil de partij één nationaal zorgfonds oprichten: ‘Ziekenfonds 2020’. Dat stelsel moet zorgen voor snellere en betere zorg.

Wil je meer (achtergrond)informatie over wat de politieke partijen willen doen met zorg? Lees dan het artikel over Het Grote Zorgdebat dat onlangs heeft plaatsgevonden.

Welke plannen passen het beste bij jou? Laat het weten in een reactie!

Afbeelding: beijersbergen / Shutterstock.com

Ook interessant