Nieuws

Stappenplan voor hulp mantelzorger

16 juni 2014, Supportbeurs

In de participatiesamenleving wordt verwacht dat burgers voor elkaar zorgen. Het aantal mantelzorgers zal de komende tijd dus toenemen, maar de vraag is of iedereen wel geschikt is om mantelzorger te zijn. De mensen die nu mantelzorg geven, doen dat vaak uit liefde en zelfs dat gaat wel eens mis.

Mantelzorger durft niet toe te geven
Hoe goed de bedoeling van de mantelzorger ook is, soms kan deze de zorg niet meer aan. Dit kan leiden tot verwaarlozing of wanhoopsdaden, zoals het geven van versuffende medicijnen tot soms zelfs het vastbinden van degene die verzorgd wordt. Het is echter moeilijk voor een mantelzorger om toe te geven dat het allemaal uit de hand loopt. Terwijl met de juiste hulp en steun er wel een oplossing gevonden kan worden, waardoor het allemaal weer goed gaat. Hoe eerder er ingegrepen wordt, hoe beter het resultaat.

Hulpverleners willen mantelzorger niet beschuldigen
Professionele hulpverleners, die bij de hulp betrokken zijn, spelen een belangrijke rol. Vaak voelen ze wel aan dat er iets niet helemaal klopt, maar is het lastig om er iets aan te doen. De beroepskrachten willen de mantelzorger, die zo z’n best doet, niet meteen aanspreken, omdat het dan lijkt alsof ze diegene ergens van beschuldigen.

Heldere stappen
Om de beroepskrachten te helpen, heeft Movisie een stappenplan uitgebracht dat de professionals kunnen gebruiken. Daar wordt in zes heldere stappen uitgelegd wat een hulpverlener kan en moet doen bij ontspoorde mantelzorg. Er is aandacht voor de signalering, het overleg met diverse instanties en de betrokkenen zelf, de weging van de ernst van het probleem, de te volgen maatregelen en voor de evaluatie achteraf en de nazorg. Het stappenplan is een aanvulling op de meldcode huiselijk geweld voor beroepskrachten in de zorg.

Verder onderzoek
Hoe vaak mantelzorg misgaat, is eigenlijk nooit goed onderzocht. Elke mantelzorgconsulent kent uit de praktijk echter gevallen waar de mantelzorger geen goede of correcte zorg verleende, hoe goed bedoeld ook. Movisie dringt aan op verder onderzoek en voert ondertussen een verkenning uit bij betrokken instanties en gemeenten om te kijken wat deze al doen. In Amsterdam wordt al actief beleid gemaakt en intensief samengewerkt om dit probleem op te lossen.

Ook interessant voor u?
Nieuw innovatietraject voor mantelzorg >
 

Ook interessant