Nieuws

Stimuleer sporten voor mensen met een beperking

26 juli 2017, Supportbeurs

In Nederland ligt de sport- en beweegparticipatie van mensen met een motorische beperking met 34 procent een stuk lager dan die van sporters zonder een beperking (58 procent). Sporten is echter voor iedereen gezond. Hoe komt het dat mensen met een beperking minder sporten?

Stimulans ontbreekt voor mensen met een beperking

Nederland heeft een aantrekkelijk sportlandschap, met een breed aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden. Zeker óók voor mensen met een beperking. Uit recent onderzoek is echter gebleken dat persoonlijke factoren belemmeringen vormen om te sporten. Denk maar aan lichamelijke beperkingen of het gevoel hebben niet mee te kunnen komen met andere sporters. Maar daarnaast worden mensen met een beperking blijkbaar niet genoeg gestimuleerd om te gaan sporten. Maar liefst 89 procent van de niet-sporters met een beperking geeft aan geen stimulans tot sporten te ervaren. De sociale omgeving vormt dus een belangrijke, motiverende voorwaarde tot sporten.

Sporten met plezier

Het sportplezier moet centraal staan. Maar voordat je het sportplezier daadwerkelijk ervaart, heb je vaak eerst een duwtje in de rug nodig om de spreekwoordelijke drempel over te stappen om in beweging te komen. Hierbij kunnen vrienden en familie, maar ook medici en professionals een belangrijke rol spelen. Zij kunnen je bijvoorbeeld eens meenemen naar sport- en beweegactiviteiten.

Onder het motto ‘Ik neem je mee’, wordt iedereen aangemoedigd om iemand met een beperking mee te nemen en samen met plezier te gaan sporten. Een goed voorbeeld is het project ‘Samen voor Goud’, waarbij niet-actieve mensen werden gekoppeld aan een Paralympiër of student. Negen van de tien deelnemers met een beperking is nu actief aan het sporten.

Het vinden van passend sport- en bewegingsaanbod

Naast de stimulerende rol van de sociale omgeving, is het natuurlijk ook van belang dat je een passend aanbod sport- en beweegactiviteiten in jouw omgeving vindt. Om de sportvraag en het sportaanbod beter te koppelen zijn er samenwerkingsverbanden ‘Aangepast sporten’ opgezet. Op het peilmoment in november 2016 waren er 31 regionale samenwerkingsverbanden ‘Aangepast sporten’ in Nederland.

Elk samenwerkingsverband heeft een regiocoördinator, waar je contact mee kunt opnemen als je op zoek bent naar aangepast sportaanbod. De regiocoördinator is op de hoogte van alle mogelijkheden in de buurt en vormt op die manier de spil tussen de sportvraag en het – aanbod. De samenwerking tussen enerzijds partijen die in contact staan met mensen met een beperking en sport- en beweegaanbieders anderzijds, leidt tot het beter koppelen van vraag en aanbod.

Leuke initiatieven die je in beweging krijgen

Vier informatica studenten van de Hogeschool Utrecht hebben onlangs de ProjectB Challenge juryprijs gewonnen voor het ontwikkelen van een virtual reality spel waarmee rolstoelgebruikers verantwoord kunnen gaan sporten. Het spel, waarbij je ballonnen moet hooghouden of ballen in een bepaalde richting moet slaan, werd ontwikkeld in samenwerking met fysiotherapeuten. In de gecreëerde virtuele omgeving beweeg je als rolstoelgebruiker vooral jouw bovenlichaam om zo de spierontwikkeling te bevorderen.

Een ander goed initiatief zijn de sportdagen die Rabobank Foundation in samenwerking met NOC*NSF organiseert voor jongeren tot en met 20 jaar met een motorische beperking. Tijdens de Ready to sport-dagen kun je met verschillende sport- en beweegvormen kennismaken, word je uitgedaagd om je grenzen te verleggen en ervaar je sportplezier uit eerste hand.

Ook interessant