Nieuws

Strengere eisen voor persoonsgebonden budget?

10 april 2018, Supportbeurs

Dat er gefraudeerd wordt met het persoonsgebonden budget
(pgb) is niet nieuws. Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) onderneemt actie en wil dat er strengere regelgeving komt om te zorgen
dat alleen die mensen een pgb ontvangen die ook daadwerkelijk in staat zijn om
het goed te beheren. In praktijk gebeurt het nu nog te vaak dat dat niet het
geval is en zijn er maar beperkte mogelijkheden om iemand een pgb-aanvraag te ontzeggen.

Selectief pgb toekennen

Na alle commotie over pgb fraude komt de minister op korte termijn met nieuwe maatregelen om het misbruik in te dammen. Hij zal hoogstwaarschijnlijk een selectiever pgb beleid voorstellen, waarbij het niet ondenkbaar is dat er minimale taaleisen en rekenvaardigheden gesteld worden. De VVD vindt dat aanscherping van de regels, zoals bijvoorbeeld het beheersen van het Nederlands, zo snel mogelijk ingevoerd moeten worden.

Vind jij het terecht dat er strengere maatregelen komen om een pgb te verkrijgen?

Ook interessant