Nieuws

Studenten met handicap extra de dupe van leenstelsel

20 oktober 2016, Supportbeurs

Het gewijzigde stelsel van studiefinanciering maakt het er voor studenten met een handicap niet makkelijker op. Vorige week overhandigden studenten met een handicap een petitie aan de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer.

In het oude stelstel werd een deel van de studielening kwijtgescholden zodra de student met een handicap was afgestudeerd. Vandaag de dag moet de gehele lening worden terugbetaald. Vaak wordt daarbij vergeten dat studenten met een handicap extra duur uit zijn omdat zij extra kosten maken om überhaupt te kunnen studeren.

Een student is gemiddeld zo’n 1.100 euro per maand kwijt aan kamerhuur, eten en drinken, studie, sporten etc. Voor een student met een handicap loopt dit bedrag maandelijks op naar 1.500 euro. De huur voor een aangepaste kamer is vaak hoger en er worden extra kosten gemaakt voor onder andere fysiotherapie en reizen. Een bijbaantje om wat inkomsten te genereren zit er nauwelijks in.

Het expertisecentrum Handicap en Studie zegt dat door de nieuwe studiefinanciering het aantal studenten met een handicap in het hoger onderwijs is gedaald met 18% en het wetenschappelijk onderwijs met 15%. De initiatiefnemers van de petitie noemen dit een zorgelijke ontwikkeling en willen deze dalende tendens zo snel mogelijk keren door in alle studentensteden kenniscentra te openen die de studenten met een handicap op weg helpen en door hen een extra studietoeslag c.q. tegemoetkoming te geven.

Ook interessant