Nieuws

SVB en Pgb blijven (voorlopig) bij elkaar

27 juni 2016, Supportbeurs

Staatssecretaris Van Rijn heeft in opdracht van de Tweede Kamer laten onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn voor het uitbetalen van de Persoonsgebonden budgetten (Pgb’s). Met het Pgb regelen chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg.

De uitbetaling verloopt sinds begin 2015 via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar dat leidde tot zoveel klachten en problemen dat de staatssecretaris eind vorig jaar een motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg. Zorgvragers kregen te weinig of uiteindelijk niets uitbetaald en konden op hun beurt de facturen van hun zorgverleners niet tijdig voldoen.

De Tweede Kamer zal er niet rouwig om zijn als de SVB niet langer verantwoordelijk is voor het uitbetalen van Pgb’s. Een pas klaar en goed alternatief heeft de secretaris echter nog niet gevonden. Wel meldde hij dat 98% van de uitbetalingen nu goed en tijdig plaatsvinden, mits de zorgvrager de declaratie correct heeft ingediend.

De onderzoekers namen vier opties onder de loep:

  1. Alles laten zoals het nu is en de SVB dus de Pgb-betalingen laten uitvoeren
  2. De SVB de verantwoordelijkheid laten behouden voor de uitbetalingen, maar wel de huidige systemen aanpassen.
  3. De uitbetaling van de Pgb’s bij de gemeenten neerleggen
  4. De Pgb-budgethouders meer verantwoordelijkheden geven

Volgens van Rijn is het nog te vroeg om uit bovenstaande opties te kiezen. Voorlopig laat hij daarom alles bij het oude en kiest er voor om de verwerking en uitbetalingen via de SVB te laten verlopen.
Van Rijn: ,,Daarnaast worden noodzakelijke investeringen bij de SVB onderzocht. Ook omdat SVB zorg moet blijven dragen voor continuïteit van betalen tijdens de verbetering van het trekkingsrecht de komende jaren.”

Hij geeft aan dat er ondertussen al wel flinke stappen gezet kunnen worden naar een betere uitvoering. Hij doelt onder andere op een ‘eenvoudig, goedwerkend portaal’ voor de Pgb-budgethouders en het digitaal indienen van declaraties.

Ook interessant