Nieuws

Teken de petitie ‘Als ik de kans krijg’

3 oktober 2017, Supportbeurs

Veel kinderen en jongeren met een beperking staan aan de zijlijn. Ze spelen niet mee in de speeltuin omdat die niet toegankelijk is voor hun rolstoel. Ze sporten bij speciale sportclubs, gaan naar speciale vakanties, en worden met speciale busjes vervoerd naar speciale crèches en scholen. Daardoor leren kinderen met en zonder handicap elkaar nauwelijks kennen. En worden kinderen met een handicap niet voorbereid op een zelfstandig leven in onze samenleving.

Een kwart miljoen mensen die van jongs af aan op een zijspoor worden gezet: dat willen we toch niet? Een samenleving die kinderen en jongeren uitsluit, doet zichzelf tekort. Bovendien: kinderen en jongeren met een handicap hebben het recht om mee te doen. Deelname aan de samenleving is geen gunst maar een mensenrecht. Dat is vastgelegd in het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) roept de overheid op om werk te maken van het VN-verdrag. Maak de beloftes waar: maak openbare speelplekken verplicht toegankelijk zodat kinderen met én zonder een beperking samen kunnen spelen. Zorg dat kinderen met een handicap naar een gewone school kunnen als zij dat willen. Maak het aantrekkelijk voor werkgevers om jongeren met een beperking duurzaam aan te nemen.

Teken de petitie ‘Als ik de kans krijg’>

Ook interessant