Nieuws

Toegankelijke verenigingen centraal tijdens Week van de Toegankelijkheid 2015

5 oktober 2015, Supportbeurs

‘Welkom bij de club!’. Net als vorig jaar, staat het belang van een toegankelijk verenigingsleven ook tijdens deze 16e Week van de Toegankelijkheid centraal. Voor mensen met een beperking zijn toegankelijke verenigingen een belangrijke voorwaarde om actief mee te doen in de samenleving. Maar wat zijn toegankelijke verenigingen precies?

Week van de Toegankelijkheid 2015

In de week van 5 tot en met 10 oktober 2015 vindt de Week van de Toegankelijkheid plaats. Een week die jaarlijks georganiseerd wordt en waarin mensen met een beperking en hun belangenbehartigers extra aandacht vragen voor een toegankelijke maatschappij. Want hoe toegankelijk is Nederland eigenlijk voor mensen met een fysieke of mentale beperking? Volgens het VN-Mensenrechtenverdrag voor personen met een handicap, moeten mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren om gelijkwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Maar dat is nog lang niet altijd het geval… ook niet in een land als Nederland.

Wat zijn toegankelijke verenigingen?

Een belangrijk onderdeel van een inclusieve samenleving vormen toegankelijke verenigingen. Toegankelijke verenigingen zijn verenigingen die aandacht hebben voor álle leden en hun aanbod en diensten op de behoeften van ál die leden afstemmen. Het mag geen ‘luxe’ zijn dat een vereniging toegankelijk is voor leden met een beperking. In een inclusieve maatschappij zouden mensen met een beperking een vrije keuze moeten hebben voor een vereniging. Dat is ook voor de verenigingen zelf positief. Ontoegankelijke verenigingen lopen namelijk 15 procent van hun potentiële ledenbestand mis.

Toegankelijk betekent niet alleen bereikbaar, in de zin dat er letterlijk geen hindernissen zijn om de vereniging en het gebouw in- en uit te gaan. Zijn het gebouw en z’n faciliteiten geschikt voor mensen in een rolstoel of mensen met een visuele handicap? En wat in het geval van calamiteiten en nood? Zijn het ontruimingsplan en de vluchtroute ook geschikt voor mensen met een beperking? Is een blindengeleidehond welkom op de club? Daarnaast gaat het ook over hoe ‘toegankelijk’ (lees: begrijpelijk) de informatie van de vereniging is. En last but not least is het ook een kwestie van gastvrijheid. In toegankelijke verenigingen geven bestuur én leden óók mensen met een beperking het gevoel welkom te zijn. “Welkom bij de club”, dus.

Onderzoek naar toegankelijkheid van verenigingen

Naar aanleiding van de Week van de Toegankelijkheid, hebben eerstejaars studenten Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening van het ROC Midden Nederland onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van onder meer een bowlingbaan, dansvereniging en voetbalvereniging in Utrecht. Ze hebben daarbij niet alleen een schouwlijst gebruikt, maar zijn ook zelf op ervaringsonderzoek uitgegaan. Met behulp van een rolstoel, krukken en een blinddoek kwamen ze erachter welke hindernissen mensen met een beperking ervaren in het verenigingsleven. Het videoverslag, fotoboek en rapport met hun bevindingen presenteren ze tijdens de Week, op 8 oktober 2015.

Met elkaar rekening houden

Aan de basis van toegankelijke verenigingen liggen mensen die met elkaar rekening houden. Het is zo simpel als dat… maar in de praktijk blijkt juist dat vaak moeilijk.

Wat zijn jullie ervaringen?

Ook interessant