Nieuws

Toegankelijkheid van de taxi

19 juli 2017, Supportbeurs

Begin dit jaar lanceerde staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid de campagne ‘Meedoen met een handicap’. Doel is om meer begrip te kweken voor mensen met een handicap, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de maatschappij. Eén van de boodschappen van deze campagne was dat ook taxichauffeurs hun steentje kunnen bijdragen door bijvoorbeeld assistentiehonden toe te laten in hun taxi of door de taxi rolstoelvriendelijker te maken.

Assistentiehond in de taxi

De campagne van staatssecretaris Van Rijn komt voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dat verdrag regelt dat iederéén, dus ook mensen met een beperking, volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Dit geldt dus ook voor mensen die gebruik maken van een assistentiehond. Sinds het VN-verdrag in Nederland van kracht is, is het onder meer bij wet (’taxi-wet’) verboden om mensen met een assistentiehond te weigeren in de taxi. Je laat je immers met goede reden begeleiden door de assistentiehond. Wanneer taxichauffeurs jouw assistentiehond weigeren, weigeren ze in feite jou als persoon. Het weigeren van een assistentiehond is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan; bijvoorbeeld wanneer het een onevenredige belasting vormt of om de veiligheid of gezondheid te waarborgen.

Rolstoelvriendelijke taxi in Londen

In Groot-Brittannië is het sinds april 2017 strafbaar om als taxichauffeur rolstoelgebruikers te weigeren. Taxichauffeurs die betrapt worden op deze weigering of die proberen om een rolstoelgebruiker meer te laten betalen dan andere passagiers, kunnen daarvoor een boete van omgerekend een kleine 1.200 euro krijgen. De verplichting om rolstoelgebruikers mee te nemen, geldt alleen in het geval dat de taxi daarvoor is uitgerust. Bovendien moet de chauffeur de rolstoelgebruiker waar nodig assisteren, bijvoorbeeld bij het in- of uitstappen. ‘Uiteraard’ mag hij ook voor deze ‘extra’ dienstverlening niet meer dan het reguliere tarief in rekening brengen.

Vorig jaar presenteerde ‘The London Taxi Company’ een prototype van de nieuwe elektrische taxi TX5 die binnen twee jaar niet alleen in Londen, maar ook in andere Europese steden moet gaan rondrijden. De LTC TX5 voldoet aan alle strenge eisen voor taxi’s in Londen en is daarmee ook geschikt voor rolstoelgebruikers. Zo wordt het voor rolstoelgebruikers makkelijker om met een reguliere taxi te rijden.

Komt de Londense taxi naar Amsterdam?

In het najaar van 2017 wordt de LTC TX5 gelanceerd op de Britse markt. De bedoeling is dat begin 2018 ook de links gestuurde versie zal volgen, die naar een aantal grote Europese steden, zoals Amsterdam, zal komen.

Het (wettelijke) verbod op weigering van assistentiehonden en het perspectief op meer rolstoelvriendelijkere taxi’s zorgt voor een grotere toegankelijkheid. Zo kunnen ook taxichauffeurs bijdragen aan een betere participatie van mensen met een beperking.

Wat zijn jouw ervaringen met de toegankelijkheid van taxi’s?

Ook interessant