Toename Wmo-aanvragen problematisch voor gemeenten

02.05.2019 | Algemeen nieuws | 4047 keer bekeken
Toename Wmo-aanvragen problematisch voor gemeenten

Vanaf januari 2019 ben je als zorgvrager zeker dat je nooit meer dan 17,50 eigen bijdrage betaalt voor de zorg en ondersteuning die je van jouw gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt. Sinds de invoering van het Wmo-abonnement per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is de hoogte van je eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen namelijk losgekoppeld van je inkomen en de hoeveelheid zorg die je nodig hebt. Deze AMvB loopt voor op de eigenlijke wetswijziging, waarmee vanaf 2020 een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van maximaal 19 euro zal gelden voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en (een deel van de) algemene voorzieningen.

De gemeenten zelf waren vanaf het begin zeer kritisch over het Wmo-abonnement, ze vreesden dat het aantal Wmo-aanvragen fors zou gaan stijgen en dit dan gevolgen heeft voor het Wmo-budget. Die vrees lijkt, na een evaluatie van de eerste drie maanden van 2019, terecht.

Stijging Wmo-aanvragen door invoering Wmo-abonnement

Sinds de invoering van het abonnementstarief zien verschillende gemeenten hun Wmo-aanvragen en daarmee ook hun Wmo-uitgaven flink oplopen.

De gemeente Kampen verwacht bijvoorbeeld op basis van een scherpe analyse van het eerste kwartaal, dat dit jaar twintig procent meer inwoners een maatwerkvoorziening zullen aanvragen dan vorig jaar. Dit betekent dat de gemeente maar liefst 1 miljoen euro tekort zal komen op haar Wmo-budget 2019. Daarin is het bedrag (zo’n 372.000 euro) dat de overheid aan Kampen ter beschikking heeft gesteld als compensatie voor de inkomstenderving van de eigen bijdragen en de aanzuigende werking van het Wmo-abonnement, al verrekend. Het grootste deel van de stijging van de Wmo-aanvragen komt duidelijk door het Wmo-abonnement; veel inwoners geven dit ook expliciet als reden aan wanneer ze bij de gemeente aankloppen. Maar daarnaast spelen ook de vergrijzing en het feit dat inwoners gestimuleerd worden om langer thuis te blijven wonen, een rol in de toename van de aanvragen.

Ook de Drechtsteden zien in de eerste drie maanden van 2019 een toename van het aantal Wmo-aanvragen met 8,5 procent. Ook hier wijt men de stijging door de komst van het Wmo-abonnement. Verder ziet men in de Drechtsteden ook een stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. De gemeenten hebben in hun begrotingen te weinig rekening (kunnen) houden met de fors stijgende kosten. De Drechtsteden verwachten dat de kosten voor Wmo, jeugdhulp én de Participatiewet in 2020 met maar liefst 12 miljoen zullen stijgen. En als er niets aan het beleid verandert, zal er drie jaar later, in 2023, zelfs 25 miljoen extra geld nodig zijn.

Bezuinigen tegen oplopende kosten

De kosten voor de Wmo-voorzieningen in Oosterhout vielen vorig jaar al 2,7 miljoen euro hoger uit dan was begroot. Om een dergelijk scenario dit jaar te vermijden, verhoogt de gemeente het Wmo-budget met 1,5 miljoen euro en wordt er bezuinigd. Zo krijgen inwoners geen geld (‘mantelzorgvergoeding’) meer krijgen om onder hun mantelzorgers te verdelen (was maximaal 200 euro per jaar), maar zullen er inhoudelijke (netwerk)activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd worden. Dit moet een besparing van 150.000 euro opleveren. Ook wordt de hulp bij de huishouding vanaf 2020 anders aanbesteden, door niet meer met een groot aantal zorgaanbieders maar slechts met vier of zes aanbieders met lokale kennis samen te werken. Voorts wil Oosterhout de oplopende kosten verder tegengaan door vanaf 2020 met een scootmobielpool te werken, waar nieuwe gebruikers van (standaard) scootmobielen hun scootmobiel (per dag) kunnen lenen. Nog voor de zomer zal de gemeenteraad van Oosterhout zich over deze bezuinigingsvoorstellen buigen.

Extra geld?

Minister De Jonge heeft in een Kamerdebat begin april gezegd dat hij het niet zo erg vindt als nu meer mensen een Wmo-aanvraag indienen. "Eén van de redenen om over te gaan tot dat abonnementstarief is nou juist dat de huidige eigenbijdragesystematiek voor bijvoorbeeld lage middeninkomens ook een reden is om er dan maar van af te zien. Dat er wat meer mensen gebruik van maken vind ik niet zo erg.”

Als de regeling echt uit de pas loopt, kan er mogelijk wel extra geld bij. Of dit het geval is, zal een landelijke monitor, die de effecten van het Wmo-abonnementstarief in kaart brengt, moeten uitwijzen. Maar sommige gemeenten zeggen dat die monitor niet alle aspecten meeneemt en stellen ook vraagtekens bij de manier waarop de compensatie voor de inkomstenderving wordt berekend. Ze denken dan ook dat de compensatie altijd te kort zal schieten.

De eerste editie van de monitor wordt in september of oktober verwacht. Dan zal er echt een kwalitatief beeld ontstaan van de ontwikkelingen sinds de invoering van het Wmo-abonnement begin dit jaar. In september 2020 zullen de resultaten van het kwantitatieve onderzoek over geheel 2019 bekendgemaakt worden.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (7)

Reageren
 • 21.05.2019 - 08:57 uur | Joze Ses

  Het is een Wet Maatschappelijke Onrust geworden. Zowel voor de cliënt als voor de gemeente. De overheid heeft het aan de gemeenten over gedaan, en stelt minder geld daarvoor beschikbaar aan de gemeenten. Je kunt daar aankomen als je door ziekte of gebrek afhankelijk bent van voorzieningen die het zelfstandigheid bevorderen. Maar als je een gezonde partner hebt die overdag moet werken en voor inkomen moet zorgen dan kom je niet voor huishoudelijke hulp in aanmerking. Nu is die eigen bijdrage goedkoper geworden, met als doel deze groep een beetje tegemoet te komen omdat die groep heel veel kosten en eigen bijdragen heeft. Vandaar dat er meer aanvragen worden gedaan. Nu zijn er ineens veel meer mensen met beperkingen,

 • André van Elmpt
  21.05.2019 - 08:19 uur | André van Elmpt

  Wat is een WMO abonnement en hoe kom je daar aan?

 • Els Kerstens
  03.05.2019 - 13:41 uur | Els Kerstens

  Geachte heer Willems bij deze reageer ik op U schrijven :carpool rolstoel scootmobiel ja dat is dus onmogelijk want gezonde mensen leveren hun benen of fiets of auto ook niet in toch. Ook een gehandicapte heeft rechten laat U horen , maar er zijn nog meerdere mensen die nog erger ziek / gehandicapt zijn die zouden graag een dag zonder zitten want die hebben helemaal niets in te leveren :maar daar gaat het in deze niet om gewoon overleven is ons motto en nergens meer op rekenen : ik mag U wel vertellen dat U met de scoot een goed bedrijf hebt want daar kan ik ook nog een boek over schrijven van aanpassingen en kopen vervoer : bij verkoop en brochure een geweldig bedrijf met heel veel service die je er zelf bijkoopt in garantietijd, maar oei er gaat iets mis waar is de service dan Nou dan mag je elke week zelf bellen en krijg je geen antwoord en ook geen service dus heb je scoot ingeleverd voor nu 4 weken al en wordt nog niet terugverwacht onderdeel besteld : brochure zegt 10 j onderdelen klapt U maar in U handen "....... ik wacht op scoot gr Els Kerstens

 • Els Kerstens
  03.05.2019 - 09:27 uur | Els Kerstens

  Dit s dus altijd zo er worden kosten gemaakt en uiteindelijk geen goed resultaat : probeer toch niet elke keer het wiel uit te vinden ( mooie woordspeling) maar ga eerst evalueren voor men iets toepast , natuurlijk is het mooi van opzet allemaal even veel betalen dit is goed voor de mensen die totaal afhankelijk zijn van zorg die moeten ondersteund worden het is toch al overleven voor heel het gezin , dus gezamelijk
  ophoesten tot zover ben ik het eens : nu blijkt in praktijk dat er een enorm gat in de pot v d WMO zit en de 4 wekenlijkse bijdrage erbovenop komt omdat regeling niet loopt zijn patiënten nog meer kwijt want volgen bronnen gaat de regeling pas in 2020 1jan in en ondertussen maar betalen Denk na voor er word geroepen er gaat al genoeg over ons hoofd heen :mijn spaarpot is leeg na zoveelste aanpassing bij deze dank : Heel veel sterkte en moed gewenst door Els Kerstens

 • 02.05.2019 - 19:39 uur | Joze Ses

  Telt die eigen bijdrage regeling van ☺€ 17,50 ook voor mensen die "gelukkig"een gezonde partner hebben die voor het gezin werkt en voor brood en beleg en eten en vaste lasten moet zorgen? Of telt dan gezonde partner buiten gesloten? terwijl die in een gezin met jonge kinderen er nog genoeg werkzaamheden over blijven. en hij of zij de andere dag weer goed moet kunnen functioneren.

 • 02.05.2019 - 16:26 uur |

  Hoe moeilijk kan het zijn om een landelijke regeling te maken die iedereen goed doet?
  We verzuipen in onze eigen wijsheid!
  Je past een nieuwe regeling toch pas toe na vergaande evaluatie terzake?!
  PLAN DO CHECK ACTION, moet ik nog meer zeggen?
  Begin bij het begin; de basis, de mensen, ons stelsel en de toekomst!
  Onze spaarpot is binnen no-time leeg!

 • M Willems
  02.05.2019 - 14:23 uur | M Willems

  Kon je op wachten, een scootmobielpool? Hoe bedenk je het? moet ik hem dan reserveren voor de middag of zo? en hoe haal ik hem op, waarschijnlijk met een fiets. Ik heb hem maar noodgedwongen zelf aangeschaft een paar jaar geleden omdat de eigen bijdrage niet meer was op te brengen. Ik kan gaan en "staan " waar en wanneer ik wil. De service is uitstekend. ( Dank aan de Dijk. ) Vaak de zelfde dag nog. Ga je schamen bedenker van dit wangedrocht!! . Ik ben ruim 20 jaar scootmobiel gebruikster.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk