Nieuws

Top 5 ergernissen in de zorg

18 juni 2015, Supportbeurs

Eerder schreven we al over de topsalarissen die zorgbestuurders ondanks het bestaan van de WNT (Wet Normering Topinkomens) nog altijd verdienen. Het bleek dat dit één van de grootste ergernissen in de zorg is. In dit artikel belichten we vier andere fenomenen die de gemoederen rondom de zorg behoorlijk weten te verhitten.

Ergernissen  rondom PGB’s
Onlangs bracht Metro de top vijf ergernissen in de zorg in kaart. Allereerst is er het persoonsgebonden budget (PGB). De problemen rondom de uitbetalingen van het PGB hebben voor veel mensen gevolgen. In sommige gevallen zijn budgethouders al maanden niet uitbetaald, zodat rekeningen onbetaald blijven en zich opstapelen. Het nieuwe PGB-stelsel is een ingewikkeld geheel waarvan de impact behoorlijk is onderschat. Er zijn over de invoering al vele klachten ingediend; niet verwonderlijk dat deze kwestie hoog scoort in het lijstje met ergernissen in de zorg.

Mantelzorgers en kostendelersnorm
De regelgeving voor mantelzorgers met een uitkering staat ook garant voor de nodige frustratie. Mantelzorgers zijn allesbehalve blij met de zogeheten kostendelersnorm die in 2015 van kracht werd. Deze nieuwe norm houdt in dat mensen die een woning delen, gekort worden op hun uitkering. Dit betekent dat mensen die vanwege een mantelzorgsituatie huisvesting delen, daar op afgerekend worden met een verlaging van hun uitkering.

Vergoeding medicijnen
Ook de vergoeding voor speciaal bereide medicijnen staat in de top 5 van zorgergernissen. In maart van dit jaar meldden zorgverzekeraars dat zij een flink aantal medicijnen die door de apotheek worden klaargemaakt (de zogeheten ‘apotheekbereidingen’) niet langer vergoeden. Sommige mensen zagen zich hierdoor ineens geconfronteerd met rekeningen van duizenden euro’s. Hetgeen logischerwijs veel stof deed opwaaien.

Administratieve rompslomp
Een vierde frustratie is de bureaucratie in de sector. Artsen, therapeuten en andere leden van deze beroepsgroep zijn bijzonder slecht te spreken over de manier waarop de bureaucratie in de zorg is toegenomen. Zorgverleners steken op dit moment maar liefst ruim dertig procent van hun tijd in administratieve handelingen – tijd die dus niet gaat naar concrete zorgverlening. Huisartsen die deze zorgelijke ontwikkeling een halt toe willen roepen, boden minister Schippers (Volksgezondheid) 2 juni jl. dan ook een manifest tegen deze bureaucratie aan.

Irritant riante beloning
Als vijfde en laatste zorgergernis is er dan de opwinding rondom de salarissen van zorgbestuurders. Onlangs kwam aan het licht dat ruim 150 directeuren van zorginstellingen voor ouderenzorg een rianter salaris hebben dan de minister-president van ons land. Zorgdirecteur Blaauw (Zorgpartners Friesland) spant de kroon met over 2014 een inkomen van bijna 400.000 euro. Een uitzonderlijk hoge beloning, die leidde tot dito ergernis. De in 2013 in werking getreden Wet Normering Topinkomens (WNT) moet dit soort uitwassen in de toekomst voorkomen. Momenteel blijken in de zorg echter nog heel wat bestuurders te profiteren van de overgangsregeling met betrekking tot deze wet. Iets wat leidt tot een twijfelachtige vermelding als één van de topergernissen in de zorg.

Bron: Metro.

Ook interessant