Nieuws

Topinkomens in de zorg

7 juni 2016, Supportbeurs

In de zorg verdient een kwart van de bestuurders nog altijd een topinkomen. Met hun inkomen stijgen ze uit boven de zogenaamde Balkenende-norm, die in 2003 werd ingesteld toen er vanuit de samenleving veel kritiek kwam op de hoge salarissen en ontslagvergoedingen die sommige openbare bestuurders ontvingen. De Balkenende-norm houdt in dat openbare bestuurders niet meer dan 130% van het salaris van de minister-president mogen verdienen.

In 2009 verdienden nog ruim tweeduizend openbare bestuurders meer dan de ‘vrijblijvende’ Balkenende-norm. Driekwart van deze bestuurders werkte in de zorg. In 2013 werd de Wet normering Topinkomens ingevoerd om de salarissen van openbare bestuurders wettelijk aan banden te leggen. In de wet is vastgelegd dat het salaris van bestuurders maximaal 130% van het ministersalaris mag bedragen. Er geldt echter een overgangsperiode van maar liefst zeven jaar.

En dat terwijl er in de zorg enorme bezuinigingen zijn doorgevoerd, er duizenden mensen ontslagen zijn, veel thuiszorgmedewerkers fors op hun inkomen zijn achteruit gegaan, de druk op de zorg en personeel in verpleeghuizen toeneemt en kwetsbare zorgvragers minder zorg geleverd krijgen…

Sarah Dobbe van FNV Zorg & Welzijn: ‘Dit valt moeilijk te rijmen met het nog steeds relatief hoge aantal topsalarissen en de stijging in eigen vermogens die blijkbaar nog steeds plaatsvindt.’ Zij vervolgt: ‘Dat is allemaal zorggeld dat zoveel mogelijk naar de zorg moet gaan. Daar is het voor bedoeld en daar is het geld nodig.’

Klik op onderstaande link en bekijk de zesde editie van de ActiZ50 die de vakbond FNV presenteerde, een ranglijst met topsalarissen en ontslagvergoedingen van zorgbestuurders en zie wie de echte grootverdieners zijn in de zorg.

ActiZ50: Top 50 grootverdieners in de zorg.pdf

Op nummer één staat Dhr. J.W. Rave van Driezorg – Wonen, Welzijn en Zorg.
Stel, dhr. Rave levert zijn ontslagvergoeding in, waar zou jij dit zorggeld dan binnen de zorg aan besteden? 

Ook interessant