Nieuws

Utrechts vijf meest toegankelijke locaties

11 oktober 2016, Supportbeurs

De top 5 van meest toegankelijke toeristische locaties in Utrecht is bekendgemaakt. Tegelijkertijd is de toegankelijkheidspagina op ‘bezoek-utrecht.nl’ gelanceerd.

Bevorderen gastvrijheid Utrecht

Toerisme Utrecht wil de gastvrijheid in Utrecht in de meest brede zin bevorderen. Dit jaar is de aanpak van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking het speerpunt. Toerisme Utrecht werkt daarbij nauw samen met Solgu (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht) en Gemeente Utrecht. De samenwerking moet leiden tot een heldere informatievoorziening en het stimuleren van Utrechtse ondernemers om toegankelijkheid te bevorderen.

Onderstaand in willekeurige volgorde de vijf meest toegankelijke plekken in de Domstad, op basis van onderzoek door Solgu, ervaringen van mensen met een beperking en een test voor ondernemers.

Top 5:
■ Het Spoorwegmuseum
■ De Domkerk
■ De Stadsschouwburg inclusief restaurant Zindering
■ Hotel Mitland
■ De Bijenkorf Utrecht

Speciale ‘toegankelijkheidpagina’ Utrecht

“Het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen in de stad en regio is in het belang van toerisme. Het bevordert de gastvrijheid en trekt meer mensen aan”, aldus de directeur van Toerisme Utrecht. Daarom komt Toerisme Utrecht met de pagina Bezoek-utrecht.nl/toegankelijk met inspiratie voor een toegankelijk bezoek aan Utrecht. Naast de top 5 van meest toegankelijke locaties worden op de pagina meer locaties omschreven met uitleg over toegankelijkheidsfaciliteiten.

VN-verdrag in werking getreden

Na jaren van discussie en uitstel stemde begin dit jaar de Tweede Kamer in met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, kortweg het VN-verdrag. Half juli is het verdrag ook daadwerkelijk in werking getreden. Toegankelijkheid moet de norm worden, en niet de uitzondering. Vanaf 2017 zal elke instelling met een publieke functie hiermee rekening moeten houden. Hieronder vallen ook horeca, hotels en culturele instellingen.

Bron afbeelding: Hollandfoto.net / Shutterstock.com

Ook interessant