Nieuws

Vakantie voor de mantelzorger

12 juli 2016, Supportbeurs

Als mantelzorger kun je een vakantie goed gebruiken. Zorgen voor een naaste kan zeer intensief zijn en is dan eigenlijk alleen maar vol te houden als je ook voldoende aan jezelf denkt. Op vakantie gaan is geen overbodige luxe: eens even goed ontspannen en je batterij opladen. Maar hoe moet het dan met degene waarvoor je zorgt?

Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke overname van de zorg, zodat jij als vaste mantelzorg een adempauze krijgt. Je vraagt bijvoorbeeld aan familieleden, vrienden of buren om in te springen. Is er in je netwerk echter niemand beschikbaar, dan kun je je aanmelden bij een vrijwilligersorganisatie of bij een professionele zorgorganisatie. In dat laatste geval heb je wel een indicatiestelling nodig.

Respijtzorg kan incidenteel maar ook structureel georganiseerd worden. Wil je graag een lang weekend of een vakantie inplannen, dan spreekt men over ‘eenmalige respijtzorg’. Wil je graag wekelijks een paar uur of een dag vrij, dan gaat het om ‘structurele respijtzorg’.

Tijdens jouw vakantie…

Wanneer je de zorg overdraagt, zijn er verschillende mogelijkheden. Er kan iemand bij de zorgbehoevende thuis komen en daar de zorg zoals gebruikelijk verder doorzetten. Het grote voordeel is dat de zorgbehoevende dan in zijn/haar vertrouwde omgeving blijft. De zorgverlening kan ook buitenshuis verleend worden. Denk bijvoorbeeld aan dagopvang of een verblijf in een logeerhuis, zorgboerderij of zorghotel. Dat is ook voor de zorgbehoevende een beetje vakantie! Vind je het moeilijk om de zorg en verantwoordelijkheid over te dragen? Mantelzorg.nl heeft een handige checklist opgesteld die je daarbij helpt.

Wil je liever toch niet gescheiden worden van de zorgvrager? Ga dan samen met hem/haar op vakantie gaan. Om er zeker van te zijn dat jezelf dan ook tijd voor ontspanning hebt, wordt de zorg overgenomen door een professional ter plaatse.

Wie betaalt respijtzorg?

Respijtzorg moet je als mantelzorger meestal zelf betalen, maar er zijn wel vergoedingen mogelijk. Als de zorgvrager ondersteuning ontvangt binnen het kader van de Wmo, dan kun je bij jouw gemeente respijtzorg aanvragen. Er geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Het verschilt per gemeente hoe hoog de eigen bijdrage is. Heeft de zorgvrager een persoonsgebonden budget (Pgb) in het kader van de Wlz, dan kan vanuit ditzelfde Pgb ook respijtzorg voor jou als mantelzorger ingekocht worden (maximaal 156 etmalen per jaar). Je moet hiervoor de zorgbeschrijving en het zorgcontract ten behoeve van de respijtzorg-logeeropvang laten goedkeuren door het zorgkantoor.

Het is ook mogelijk om voor respijtzorg een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Dat is handig als je op vakantie of enkele dagen vrijaf wilt, maar bijvoorbeeld ook als je ziek wordt. Vrijwilligers of professionele zorgverleners nemen dan (tijdelijk) de zorg van je over. Of een aanvullende zorgverzekering nodig is, is afhankelijk van het soort zorg dat nodig is en hoe je deze zorg wilt organiseren. Sommige verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld ook de kosten van een ‘mantelzorgmakelaar’, die je helpt bij de organisatie en administratie van de mantelzorg. Daarnaast zijn er grote verschillen per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket op hoeveel dagen respijtzorg je recht hebt. Informeer dus goed!

Ook interessant