Nieuws

Van de Battle word je beter en krijg je positieve energie

18 januari 2015, Supportbeurs

Je armen hebben een kleinere actieve spiermassa dan je benen. Toch geven die armen de mogelijkheid om – met behulp van een handbike – te trainen voor een betere fysieke en mentale fitheid. Maar wat word je daar dan precies beter van?

In het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde becijferen therapeuten, artsen en onderzoekers de eerste trainingsresultaten van deelnemers aan de HandbikeBattle in 2013. De conclusies laten aan duidelijkheid niets te wensen over: deze extreme sportieve uitdaging maakt je binnen een half jaar fitter, beter en mentaal sterker.

Meten = weten

De Battle-deelnemers zijn in 2013 op drie momenten gescreend en getest: in februari/maart en mei/juni. Tussen die meetmomenten hebben ze getraind op een handbike, al heeft niet iedereen dezelfde trainingsarbeid verricht. Vervolgens heeft iedere deelnemer de HandbikeBattle volbracht – soms met een duwtje. Na de Battle kregen ze een evaluatieformulier toegestuurd en in oktober heeft iedereen nog eens een lange vragenlijst ingevuld. Al die data zijn statistisch verantwoord verwerkt en dat leverde harde en minder harde gegevens op over de trainingseffecten van de HandbikeBattle.

Cijfers

De fysieke trainingseffecten in procenten: de gemiddelde zuurstofopname nam door de trainingsarbeid van maart tot juni met 12 procent toe. Het gemiddelde piekvermogen nam toe met 21 procent. Die beide scores noemen de onderzoekers ‘significant’. Vlak na de Battle hadden zes deelnemers (van de 40) een blessure, in oktober hadden nog twee deelnemers daar last van.

Winst

‘Heel veel’ winst ervaren de deelnemers op het gebied van fitheid. ‘Veel’ winst rapporteren ze bij handbiken. Bij ADL en activiteiten nemen ze gewoon ‘winst’ waar. En in hun persoonlijke ontwikkeling ervaren ze ‘veel winst’.

Mentaal sterker

Ook de mentale effecten van de trainingen zijn in kaart gebracht. Wat betreft welbevinden (tevredenheid) en mentale gezondheid (nervositeit, verdriet, kalmte, depressiviteit, geluk) hebben zich geen opvallende veranderingen voorgedaan. Maar psychisch zijn de deelnemers globaal wel beter gaan functioneren: ze werden optimistischer en voelden zich minder hulpeloos. De HandbikeBattle heeft de deelnemers dus positieve energie gegeven. Datzelfde geldt voor de initiatiefnemers van deze vernieuwende vorm van revalidatie, die fondsen aan het werven zijn om een wetenschapper te laten promoveren op de effecten van de HandbikeBattle.

Bron: redactie Handbiken.nl.

Ook interessant