Nieuws

Van patiënt naar mens

10 juni 2014, Supportbeurs

Een vreemde kop misschien. Het is immers al jaren de insteek in de Nederlandse gezondheidszorg dat we de complete mens behandelen en niet alleen de ziekte. Maar toch hoor je dergelijke slogans steeds meer. Het is de gedachte achter verschillende programma’s die voor personen met een handicap  beschikbaar zijn. Het doel van dergelijke behandelingen is om patiënten te laten ervaren dat zij nog veel meer kunnen dan zij zelf denken.

Zelfredzaamheid
Deze gedachtegang past helemaal in de visie achter de WMO transitie, waarin de eigen kracht van de patiënt centraal staat. Enerzijds gaat dat over het organiseren van hulp in de directe privé omgeving, maar het gaat ook over het eigen aandeel van de patiënt. Wat kunnen mensen nog zelf en waarin hebben ze ondersteuning nodig? Maar de zelfredzaamheidsprogramma’s zijn niet per se gericht op het nieuwe beleid. Uitgangspunt is het welzijn en levensgeluk van de patiënten.

Can Do
Het Nationaal MS Fonds biedt sinds 2011 het Can Do programma aan. MS patiënten komen, eventueel samen met hun partner, een weekend naar een zorghotel. Een team van specialisten uit verschillende disciplines in de zorg begeleidt hen in het programma. Er wordt niet alleen naar de fysieke kant gekeken. De emotionele aspecten en de dynamiek tussen patiënt en zijn of haar partner zijn ook belangrijke onderwerpen. De reacties na een Can Do weekend zijn vaak ontroerend en mensen beschrijven het als een ervaring die hun leven veranderd heeft.

Een MS patiënte vertelt: “Ik merk vooral dat ik geen angsten meer heb om te bewegen. Want ik was heel bang, als ik iets te veel deed dat de MS zou verslechteren. Dit is bij mij in het weekend uit mijn hoofd gezet. En dat voelt nu zeer bevrijdend.”

Haar partner: “Ik voel dat ik het zorgen voor mijn vrouw heb kunnen loslaten door meer mijn gevoel naar haar kenbaar te maken. Dat ik haar soms opdrachten geef om iets te doen die dag, dat geeft een goed gevoel. Zo voelt het zorgen voor haar niet als een verplichting maar als een zorg van liefde voor haar.” 

Aangeleerde hulpeloosheid
Het is een beladen term die voorzichtig gebruikt moet worden. Toch komt het vaak terug in gesprekken met zorgverleners en mantelzorgers. Volgens sommigen van hen is de zorg in Nederland ver doorgeslagen en krijgen mensen vaak teveel zorg, waardoor zij te afhankelijk zijn geworden. Meer eigen regie, focus op mogelijkheden in plaats van beperkingen en ondersteuning door de eigen omgeving zouden niet alleen bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de overheid. Het zou er vooral over moeten gaan dat patiënten zich een gelukkiger mens kunnen voelen.

Ook interessant voor u?
Zelfredzaamheid zo doe je dat >
Zelfredzaamheid is niet aangeboren >
 

Ook interessant