Nieuws

Van Rijn blijft (net) overeind

8 juni 2015, Supportbeurs

Het scheelde niet veel, maar staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid lijkt het zesde PGB-debat op het nippertje te hebben overleefd. Hem wacht nu dan ook de uitdagende taak om de grote problemen rondom de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten op te lossen.

Invoering was geen goed besluit

Sinds januari 2015 kunnen mensen die zorg nodig hebben dit zelf invullen met behulp van een persoonsgebonden budget (PGB). Sinds deze datum is de Sociale Verzekeringsbank verantwoordelijk voor de uitbetaling van het PGB; iets wat tot op heden ronduit chaotisch verloopt. Het gevolg hiervan is dat er budgethouders zijn die niet weten waar ze aan toe zijn en zorgverleners die niet (of veel te laat) uitbetaald worden. Het nieuwe PGB-stelsel is een complex geheel; een complexiteit die, naar het zich laat aanzien, flink is onderschat. Er zijn inmiddels dan ook vele klachten ingediend. 

De staatssecretaris gaf eerder in het debat al toe dat de beslissing om het nieuwe PGB-systeem met ingang van begin 2015 in te voeren, ‘achteraf geen goed besluit’ is geweest. Op het moment dat dit duidelijk werd, was er volgens hem echter ook geen weg terug meer; dit zou niet in het belang van de budgethouders zijn geweest. Vorige week was zeer de vraag of Van Rijn deze politieke storm zou doorstaan…

Van Rijn overleeft debat ternauwernood

Op 4 juni werd duidelijk dat Van Rijn voldoende steun krijgt van de Kamer om de problemen rondom de uitbetaling van het PGB zelf op te ‘mogen’ gaan lossen. D66, de ChristenUnie en de SGP steunden de motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris niet. Deze motie, die was ingediend door de SP, het CDA en GroenLinks, werd wel gedragen door 50Plus, VNL en PVV. Met de genoemde oppositiepartijen achter zich kwam Van Rijn alsnog door het zesde PGB-debat heen. 

De partijen die de motie van wantrouwen indienden, hebben er bepaald geen vertrouwen in dat de staatssecretaris de capaciteiten heeft om de problemen rondom de PGB-uitbetalingen op te lossen. Zij zijn van mening dat hij in gebreke is gebleven als het gaat om het informeren van de Kamer; er zijn volgens hen grote fouten gemaakt die Van Rijn heeft ontkend. Daarnaast heeft hij volgens hen cijfers gepresenteerd die niet bleken te kloppen.

Waar is de PGB’er bij gebaat?

De staatssecretaris zelf was na afloop van het debat vooral opgelucht. Hij was blij met de ontvangen steun van de oppositiepartijen en gaf aan er alles aan te willen doen om de betalingen zo snel mogelijk goed te laten verlopen. Hoewel ook de partijen die hem steunden wel degelijk een afwachtende houding aannemen als het gaat om de aanpak van de chaos in het PGB-stelsel, was voor hen duidelijk dat het níet steunen van Van Rijn ook geen optie was. Pia Dijkstra (D66) gaf aan dat een ‘politieke afrekening’ volgens haar partij niet de oplossing was, aangezien de PGB’er daar niet bij gebaat zou zijn. Het is te hopen dat de PGB’er met het aanblijven van Van Rijn uiteindelijk wél iets opschiet!

Ook interessant