Nieuws

Van Rijn is niet van deze wereld

30 april 2015, Supportbeurs

Staatssecretaris Van Rijn is volgens belangenorganisaties ‘niet van deze wereld’ als hij beweert dat de overgang van de (jeugd)zorg goed is verlopen. Van Rijn is van mening dat er zich geen grote problemen hebben voorgedaan en dat mensen hun zorg gewoon hebben gekregen.

‘Kleine drama’s’

Met de conclusie dat de transitie van de zorg naar de gemeenten “beheerst en gecontroleerd” is verlopen, haalt Van Rijn zich de woede op de hals van diverse organisaties die de belangen van cliënten en patiënten vertegenwoordigen. Illya Soffer van Ieder(in) verwoordt het als volgt: “In het leven van veel mensen die afhankelijk zijn van de zorg voltrekken zich momenteel kleine drama’s.”

Signalen

Hoewel het niet in alle gemeenten slecht gaat, is het een teken aan de wand dat er in de eerste drie maanden van 2015 ruim 900 signalen binnenkwamen van mensen bij wie het niet goed is gegaan. Het gaat daarbij met name om het helemaal stoppen met zorg en ondersteuning, de slechte administratieve afhandeling van PGB’s en het algemene gevoel dat men niet de antwoorden krijgt waarnaar men op zoek is.

Meedraaien in de maatschappij wordt lastiger

Bovenaan de lijst klachten prijkt het verlies van zelfstandigheid dat mensen ervaren. Voor een groep die toch al moeite heeft met meedraaien in de maatschappij, is dat alleen maar lastiger geworden.

Van Rijn vindt het belangrijk dat mensen zich goed laten informeren en dat gemeenten samen met zorgaanbieders de administratieve lasten moeten verminderen. Maar dat is juist het probleem waar mensen tegenaan lopen in de praktijk.

Goed-nieuws-verhaal

Mona Keijzer – Tweede kamerlid voor het CDA – vindt dat de staatssecretaris te gemakkelijk voorbij gaat aan de problemen die mensen in hun dagelijks leven tegenkomen. ‘Van Rijn heeft belang bij een goed-nieuws-verhaal. Ik krijg juist signalen van de mensen in het land over slecht nieuws. De staatssecretaris is de regie kwijt,” aldus Mona Keijzer. Die mening wordt gedeeld door de belangenorganisaties en door vakbond FNV, die met acties dreigt als Van Rijn niet voor 1 mei zorgt voor een oplossing van de problemen.

Dure adviseurs

Ouderenbond ANBO zegt eveneens ‘hoofdpijn te krijgen’ van de goed-nieuws-benadering van Van Rijn. ANBO-bestuurslid Liane den Haan is van mening dat de praktijk een stuk weerbarstiger blijkt dan de theorie op papier. Ze vindt dat de gemeenten de WMO niet op deze manier op hun bordje hadden mogen krijgen. ‘De gemeenten huren nu dure adviseurs in terwijl ze aan de andere kant moeten bezuinigen op de zorg. Doodzonde’.

Kaders stellen

Zowel de ANBO als de andere organisaties dringen aan op maatregelen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die zou kaders moeten stellen waarbinnen de gemeenten werken, waardoor de enorme verschillen tussen gemeenten verminderd worden. Ook moet er meer gebruik gemaakt worden van het delen van de goede ervaringen die gemeenten hebben. “Good practices moeten gedeeld worden”.

Ook interessant