Nieuws

Van Rijn trapt Nationaal programma gehandicapten af

22 juni 2015, Supportbeurs

Met een raak schot op doel in het Utrechtse stadion de Galgenwaard heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) maandagmorgen het Nationaal programma gehandicapten afgetrapt. Het programma – ‘Gewoon bijzonder’- is bedoeld om meer kennis te krijgen en meer kennis te delen over de zorg voor mensen met een beperking.

Van Rijn: ‘We zullen op basis van vragen uit de praktijk uitzoeken wat voor deze groepen goede zorg en ondersteuning is. Daarbij heb ik een belangrijk aandachtspunt voor ogen: kennis op papier is belangrijk, maar kennis in de praktijk is nog veel belangrijker. Dus is het onze taak om alle kennis in de praktijk te brengen. Met één uiteindelijk doel: mensen in staat stellen zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan onze samenleving’.

Gewoon bijzonder

Het Nationaal programma gehandicapten ‘Gewoon bijzonder’ ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Vanuit het ministerie van VWS is de komende vier jaar 8 miljoen euro beschikbaar.

VN-verdrag rechten van personen met een handicap

Naast het stimuleren van onderzoek, zetten Van Rijn en het kabinet ook de schouders onder de ratificatie van het VN-verdrag rechten van personen met een handicap. Ambitie van het Verdrag is dat iedereen, met of zonder een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Bron: Rijksoverheid.

Ook interessant