Vanaf volgend jaar: WMO-abonnement

14.06.2018 | Algemeen nieuws | 12198 keer bekeken
Vanaf volgend jaar: WMO-abonnement

In het regeerakkoord van het kabinet was er al sprake van: een landelijk abonnementstarief voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op 1 juni jongstleden maakte het ministerie van VWS de concrete plannen voor de invoering van een dergelijk WMO-abonnement bekend. Hiermee kunnen mensen die veel zorg en ondersteuning nodig hebben, flink besparen. Het WMO-abonnement wordt als een tijdelijke maatregel ingevoerd, in afwachting van een WMO-wetswijziging, die er op zijn vroegst in 2020 komt.

Stapeling van zorgkosten

Dat de kosten al snel hoog kunnen oplopen, wanneer je vanwege een handicap of aandoening verschillende soorten zorg en ondersteuning nodig hebt, hoeven we jou niet te vertellen. Je moet per voorziening een eigen bijdrage betalen en die is afhankelijk van de gemeente waar je woont, je inkomen / vermogen en de samenstelling van je huishouden. In 2016 kwam door onderzoek van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur aan het licht dat mensen die zorg van de gemeente in het kader van de WMO nodig hebben, deze door de hoogte van de eigen bijdrage(n) toch gingen mijden. Met alle gevolgen van dien.

Betaalbare zorg

Het kabinet wil door de invoering van een abonnementstarief de zorg nu beter betaalbaar maken en de eigen WMO-bijdrage voor iedereen, in heel Nederland, gelijk maken. Vanaf 1 januari 2019 betaal je een vast bedrag aan eigen bijdrage (17,65 euro per vier weken) voor het gebruik van WMO-maatwerkvoorzieningen. De eigen bijdrage wordt door het WMO-abonnement dus losgekoppeld van de hoeveelheid zorg die je nodig hebt en je inkomen en vermogen. Wanneer je veel zorg en ondersteuning nodig hebt, kun je door dit WMO-abonnement wel tot enkele honderden euro’s per maand besparen.

Zeker voor mensen met een gemiddeld inkomen, die veel last ondervinden van de hoge eigen WMO-bijdragen, is dit erg goed nieuws. Maar ook mensen met een laag inkomen, die in de vorige regeling al gecompenseerd werden, gaan er met een WMO-abonnement niet op achteruit. Gemeenten behouden namelijk ook in 2019 de mogelijkheid om mensen uit de laagste inkomensgroepen niets aan eigen bijdrage te laten betalen. Ook meerpersoonshuishoudens met een eenverdiener onder de AOW-leeftijd, blijven vrijgesteld van eigen bijdragen.

Gevolgen van de invoering van een WMO-abonnement

Dat je als zorgvrager op voorhand 100 procent duidelijkheid hebt over wat je moet betalen en dus niet meer voor vervelende verrassingen komt te staan als je het resultaat van de ingewikkelde eigen bijdrage-berekeningen op de factuur ziet staan, is alleen maar goed. Maar er kleven ook neveneffecten aan.

Gemeenten zullen door de komst van een WMO-abonnement hun inkomsten gevoelig zien dalen. Het kabinet trekt 145 miljoen euro uit voor de gemeenten om de vereenvoudiging en verlaging van de eigen WMO-bijdragen op te vangen. Maar dat zal onvoldoende zijn om alle extra kosten op te vangen, berekende onder andere het Centraal Planbureau (CP) eerder al. Er zullen dus waarschijnlijk gemeenten zijn die het abonnementssysteem willen omzeilen. Aangezien het WMO-abonnement geldt voor WMO-maatwerkvoorzieningen en niet voor algemene voorziening, zullen gemeenten misschien proberen om de zorg en ondersteuning die jij nodig hebt, uit het assortiment ‘algemene voorziening’ te laten komen. Zelfs al heb je meer baat bij een maatwerkvoorziening. Deze (onterechte) verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen kan voorkomen worden door begeleiding, dagbesteding en respijtzorg altijd onder het WMO-abonnement te laten vallen. Dan maakt het niet uit of een gemeente dit onder een algemene voorziening of maatwerk aanbiedt.

Een ander neveneffect, waarvoor al geruime tijd gewaarschuwd wordt, is dat de abonnementsregeling kan zorgen voor een stormloop op de voorzieningen. Omdat de eigen bijdrage nu is losgekoppeld van het inkomen en vermogen van een huishouden, zal het voor hoge inkomensgroepen ook veel aantrekkelijker worden om een beroep te doen op de gemeente, terwijl ze de zorg en ondersteuning eigenlijk zelf kunnen bekostigen (en dat nu al doen). En dat is ten nadele van de doelgroep waar de WMO zich juist op richt. Tweede Kamerlid Vera Bergman zei hier in november vorig jaar al over dat een goed , nauwkeurige indicatiestelling en monitoring erg belangrijk zullen zijn om ‘misbruik’ tegen te gaan. Juist daar wringt regelmatig de schoen, bleek uit eerder onderzoek. Want de mate van deskundigheid van de gemeentelijke ambtenaren laat wel eens te wensen over of er wordt niet goed geluisterd of doorgevraagd naar welke zorg of ondersteuning iemand echt nodig heeft.

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (10)

Reageren
 • 14.09.2018 - 13:27 uur |

  Ik vind dit een slechte vooruitgang voor lage inkomens, omdat deze in veel gevallen nu op 0,00 staan als je een meer personenhuishouding hebt. Als je inkomen binnen een bepaalde norm zit. Dit betekend dat deze groep meer moet gaan betalen!
  Plus is de kans groot dat deze personen ook hun pijnstillers en andere medicatie moeten gaan betalen. Vit D en calcium bijvoorbeeld.
  Als je allergisch bent voor bepaalde stoffen moet je bij de apotheek zijn. Bij de winkels zit er veel smaakstoffen in, waar ik niet tegen kan. Dit betekend dat deze kosten zelf moet betalen, dus dan stijgen de kosten extra. Ik begrijp best dat hoge inkomens blij zijn met de maatregel, maar moet dat dan ook ten kosten gaan voor de lage inkomens boven bijstand norm, omdat hier vaak een vergoeding komt uit de gemeentelijke pot.
  vaak 110 % bijstand norm. Zit je daar boven heb je vette pech. Geen vrijstelling gemeentelijke belasting en vul maar in. Vrijstelling eigenbijdrage zorgkosten.

  Netto vrij te besteden inkomen houden de 111% bijstand norm veel minder over dan de bijstanders. Maar dat land niet in Den Haag.

  Dan moet je rond de 140 % bijstand norm zitten dit op te heffen.

  Ik vind wel dat ze van je vermogen af moeten blijven, je moet verhuizen, eigen huis verkopen en naar een aangepaste huurwoning. Deze groep zijn vaak ouder en bijna hypotheekvrij en dan moet je ineens gaan betalen. Je kiest hier niet voor.

 • 26.06.2018 - 15:40 uur | Support Beurs.nl

  Dat het Wmo-abonnement er komt is duidelijk, detail informatie over wat exact wel/niet onder het abonnement valt hebben wij op dit moment (helaas nog) niet tot onze beschikking.
  Team SupportBeurs.nl

 • 24.06.2018 - 22:38 uur | Dick Stegeman

  Ik heb als eens gereageerd, maar n.a.v. de opm. van Mario: een inkomens gerelateerde bijdrage vind ik iets anders dan kaal plukken. Niemand vraagt om een handicap, maar als je een fatsoenlijk inkomen heb (zoals b.v. het toetsingsinkomen bij de toeslagen) vind ik het niet onredelijk, dat ik een gepaste bijdrage betaal voor mijn zorg. Een vorm van solidariteit vind ik.

 • 24.06.2018 - 09:09 uur | Robert Nooitgedacht

  Precies op mijn situatie van toepassing.

 • 24.06.2018 - 08:53 uur | Mario van Mechelen - van Wijngaarden

  Ik weet niet alle ins en outs .Maar vind het een goed plan waar men mee bezig is . Een Handicap vraagt niemand om en zou je niets moeten kosten ongeacht inkomen . Het kan toch niet zo zijn dat je je hele leven gewerkt hebt dan een handicap krijgt en je kaal geplukt wordt .En een ander die nog nooit een dag van zn leven gewerkt heeft het voor een appel en een ei krijgt .Kijk niet alleen na je eigen situatie .Zijn er zat bij die hebben gewerkt en zitten nu zonder enige vorm van hulp omdat ze een bv een keuze moeten maken hulp en bv huis kwijt ivm het niet kunnen betalen .

  Ik hoop alleen wel dat men goed kijkt hoe en wat . Had vroeger heel bejaard NL een scootmobiel in de stal staan puur voor de heb of een rollator als planten standaard .Ik heb daar in het verleden wel eens over gehad met een monteur van de welzorg .

 • 22.06.2018 - 17:32 uur |

  En mensen met thuiszorg uit de Wlz die de maximale eigen bijdrage betalen en daarom nu voor de WMO niet meer hoeven bij te dragen. Die gaan er dus 17,65 per 4 weken op achteruit. Nadat zij in 2015 al 133% meer moesten betalen omdat de Wtcg verviel en Wlz voorliggend werd op WMO.

 • 22.06.2018 - 16:48 uur | Dick Stegeman

  Dat het WMO-abonnement losgekoppeld wordt van de hoeveelheid zorg die je nodig hebt lijkt mij terecht. Loskoppelen van inkomen en vermogen lijkt mij niet verstandig: bij een minimum inkomen (b.v. kale AOW 14.549,=) betaal je straks dus 17, 65 en straks ook bij een inkomen van b.v. 33.000,=? Slechte zaak, als je de zorg betaalbaar wilt houden. Hoe moeilijk kan het zijn, om een inkomens-afhankelijkheid bijdrage voor de WMO-voorziening in te voeren? Volgens mij is dit een zeer slechte bijsturing voor de eigen bijdrage voor de WMO-zorg.

 • 22.06.2018 - 08:36 uur |

  Geldt dit ook voor (nagelvaste) woonaanpassingen ?
  Geldt dit ook voor kinderen onder de 18 jaar ?

 • Ano Niem
  21.06.2018 - 20:41 uur | Ano Niem

  Helaas heb ik destijds mijn voorziening ingeleverd. Ik heb gewoon geaccepteerd dat ik bepaalde dingen niet kan doen omdat ik de WMO bijdrage ervoor niet kon betalen. Nu zal mijn aanvraag weer zoveel moeite kosten, dat ik mezelf het verdriet bespaar. Het zijn nep-maatregelen. Uiteindelijk wil de gemeente gewoonweg niet helpen, daar wringt de schoen echt.

 • 21.06.2018 - 16:52 uur | ann van gijtenbeek

  Valt hieronder ook een traplift of scootmobiel.
  Want dan zou het heel mooi zijn.
  En vanaf welke leeftijd gaat dit gelden

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk