Nieuws

Veel aandacht op Zorgtotaal voor overheveling AWBZ-zorg naar gemeenten

4 januari 2015, Supportbeurs

Over vijf jaar zou wel eens kunnen blijken dat de keuze om een deel van de AWBZ-zorg over te hevelen naar de gemeenten een juiste is geweest. De huidige situatie is financieel eenvoudigweg onhoudbaar. Een ruime meerderheid (58%) van de zorgbestuurders ondersteunt de overheveling. Dit blijkt uit het onderzoek de ‘Nieuwe werkelijkheid’ dat Jaarbeurs aan de vooravond van Zorgtotaal heeft uitgevoerd onder zorgbestuurders.

Tijdens seminars, workshops en congressen op Zorgtotaal wordt uitgebreid aandacht besteed aan de decentralisatie van zorg. Ook exposanten zullen daarop inspelen. Zorgtotaal wordt op 18, 19 en 20 maart gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs richt zich op professionals in de zorg

Bestuurders hebben de komende jaren vooral behoefte aan continuïteit. De sector is in dit opzicht niet hoopvol. 95 Procent verwacht dat een nieuwe, grote stelselwijziging zich binnen tien jaar aandient. De ondervraagden zijn ook kritisch over de eigen sector. Zeven van de tien ondervraagden vinden de sector reactief. Over het algemeen vinden ze dat de machtsbalans te ver is doorgeslagen naar de kant van de overheid en zorgverzekeraars.

Steun voor koers
De zorgbestuurders steunen in meerderheid de koers van het ministerie van WVS. Men erkent dat externe prikkels nodig zijn om tot de benodigde transitie te komen. Dat neemt niet weg dat er sprake is van een gefrustreerde relatie zorgaanbieders enerzijds en overheid anderzijds. De ondervraagden pleiten voor minder tegenstrijdigheid en meer continuïteit. De snelheid waarmee het beleid verandert maakt lange termijn strategieën en investeringen nauwelijks mogelijk. Bovendien vrezen ze regionale verschillen in het zorgaanbod. Inconsistentie in regelgeving is een doorn in het oog.

Perverse financiële prikkels moeten volgens de ondervraagden zo snel mogelijk worden afgeschaft. Het loont nog steeds toegewezen budgetten op te maken. De bekostiging is nog altijd gericht op output en niet op zorgopbrengst.

Positieve impuls
Wat kan de zorg doen om sector zelf een positieve impuls te geven? Proactief handelen, waarbij de standaarden van de inspectie gezien moeten worden als minimumeisen. In financieel opzicht is ook binnen de sector meer kostenbewustzijn gewenst. Het gaat er niet om het budget op te maken, maar om kwalitatieve zorg te verlenen tegen de laagst mogelijke kosten, waarbij het eigen bestaansrecht niet leidend is.

Het woord Schaalvergroting komt steeds minder voor in het woordenboek van de zorgbestuurders. Zeven van de tien zien daar helemaal niets meer in. “Dit heeft nooit een aantoonbaar effect gehad op de patiënt. Ik ben echt terug gekomen van de gedachte dat schaal goed is.’

Vrijwilliger onmisbaar in instelling
Jaarbeurs heeft ook onderzoek laten verrichten onder potentiele bezoekers van de beurs Zorgtotaal die werkzaam zijn in het brede werkveld van de zorg, variërend van verpleeghuizen , thuiszorg tot GGZ en gemeenten. Acht van de tien ondervraagden (84%) geven desgevraagd aan dat de rol van de zorgvrijwilliger en mantelzorger binnen de eigen organisatie steeds groter zal worden.

De veranderingen in de langdurige zorg dwingt organisaties bovendien om veel nauwer te gaan samenwerken met gemeenten en welzijnsorganisaties, althans dat is de verwachting van 84 procent van de ondervraagden. Desondanks verwacht één op de vijf werkers in de zorg dat het door alle bezuinigingen niet meer lukt de patiënt centraal te stellen. De oplossing moeten deels komen uit digitalisering, vindt 61 procent van de potentiele bezoekers van Zorgtotaal. De leegstand in instellingen groeit, ook dat blijkt uit het onderzoek. Een op de vijf respondenten geeft desgevraagd aan dat inmiddels een deel van het gebouw waarin zij werken leeg staat.

Zorgtotaal 2015
Zorgtotaal wordt gehouden van 18 tot en met 20 maart in de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs richt zich op zorgprofessionals. De beurs kent een uitgebreid inhoudelijk programma. Onderwerpen die aan bod komen:

Decentralisatie
Met veel seminars, workshops en congressen. Ook exposanten zullen daarop inspelen.

Dementie in de buurt
Onder andere met lezing door Willeke van Staalduinen, Senior Research Scientist bij in samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Skills-lab
Het testen van vaardigheden op levensechte simultaties

Seminar: WCS Kenniscentrum Wondzorg
Het beleid van verzekeringsmaatschappijen en overheid leidt volgens WCS-bestuurslid Peter Quataert tot extra voetamputaties bij diabetes patiënten

DoSocial: ondernemen in de nieuwe wereld
Inspiratiesessie om zelf (zorg) ondernemer te worden

Gelijktijdig met Zorgtotaal wordt de beurs Zorg & ICT – het kennisplatform voor mensgerichte zorginnovatie. Centraal staan de laatste ICT-innovaties voor de zorg.

Ook interessant