Nieuws

Veel fouten bij pgb-betalingen uit 2016

8 juni 2017, Supportbeurs

De problemen rondom het persoonsgeboden budget (pgb) blijven aanhouden. Uit een nieuwe rapportage blijkt dat er in 2016 fouten zijn gemaakt bij ruim een derde van de pgb-betalingen. Hoe kunnen deze fouten in 2017 worden voorkomen?

Onrechtmatige betalingen

Staatssecretaris Van Rijn heeft een voortgangsrapportage van het Ketenbureau PGB naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit die rapportage blijkt dat ruim een derde van alle pgb-betalingen in 2016 als onrechtmatig is verklaard. Dat betekent dat de betalingen volgens de formele eisen niet kloppen. Bij betalingen vanuit de Wmo en de Jeugdwet was 33 procent in 2016 onrechtmatig; bij betalingen uit de Wlz 43 procent.

Geen zorgvuldige controle

Volgens het Ketenbureau PGB waren de fouten bij zowel de Wmo, de Jeugdwet als bij de Wlz voor een groot deel te voorkomen. Er geen sprake van betalingen voor zorg die nooit is verleend. De fouten zijn deels het gevolg van het coulancebeleid dat in 2016 nog van kracht was. Dat beleid uit 2015 had als doel om de achterstand rondom het uitbetalen van de pgb’s weg te werken. Er werd toen niet zo zorgvuldig gecontroleerd of zorgovereenkomsten en declaraties wel aan alle eisen voldeden.

Minder fouten in 2017

Het coulancebeleid is inmiddels niet meer in werking. Daarnaast zijn er sinds eind 2016 meer controles ingevoerd op declaraties en zorgovereenkomsten. De staatssecretaris verwacht dan ook dat er in 2017 minder fouten worden gemaakt met pgb-uitbetalingen. Het zogenaamde ‘pgb 2.0-syteem’ moet daar ook bij (gaan) helpen. Dat systeem moet alles rondom het pgb gemakkelijker maken. Niet alleen voor jou als zorgvrager, maar ook voor zorgverleners en pgb-verstrekkers (gemeenten en zorgkantoren).  

Nieuw online portaal voor pgb-budgethouders

Een belangrijk onderdeel van het pgb 2.0-syteem is een online portaal voor pgb-budgethouders. Het nieuwe portaal moet de administratieve en financiële procedures rondom het pgb, zoals het aanvragen van het budget, verbeteren en vereenvoudigen. Verder moet het zorgverleners en pgb-verstrekkers meer ondersteuning bieden. Het portaal wordt momenteel gebouwd door zorgverzekeraar DSW en wordt ondergebracht bij een nieuw op te richten publieke organisatie. Na de zomer volgt er meer informatie over het pgb 2.0-systeem.

Ook interessant