Nieuws

Veel klachten over korten poetshulp

10 februari 2015, Supportbeurs

Het korten op de poetshulp door gemeenten heeft geleid tot
een stroom aan klachten van burgers. De gemeente Utrecht kreeg – volgens
berichten in de Volkskrant – ruim 600 bezwaren binnen de afgelopen weken.

Van vier naar anderhalf uur huishoudelijke hulp per week

Onderzoek van de krant onder twintig grote gemeenten waarvan bekend is dat daar forse bezuinigingen op de huishoudelijke hulp plaatsvinden, laat zien dat Utrecht koploper bezwaarschriften is. Utrecht heeft inmiddels een aantal juristen extra ingehuurd om de stroom aan bezwaarschriften af te handelen. Veel inwoners van Utrecht kregen telefonisch te horen dat zij nog maar anderhalf uur poetshulp per week krijgen. Alleen bij mensen die voorheen meer dan vier uur hulp per week kregen, is iemand van de gemeente langs gegaan om te vertellen dat ook zij nog maar anderhalf uur per week hulp kunnen rekenen.

Extra geld van het Rijk voor overgang zorg

De transitie van de zorgtaken naar de gemeente heeft over het algemeen een korting van dertig procent op de huishoudelijke hulp veroorzaakt. Sommige gemeentes stoppen zelfs helemaal met het betalen van poetshulp, terwijl andere plaatsen geld uit de eigen begroting halen om toch tegemoet te komen aan de vraag naar huishoudelijke hulp. Alle klachten van betrokkenen hebben geresulteerd in een kabinetsbesluit om 190 miljoen extra uit te trekken om de overgang van de zorg naar de gemeenten iets soepeler te laten verlopen. Inmiddels hebben al heel veel gemeentes zich gemeld voor een extra bijdrage van het Rijk. De rechter heeft in december bepaald dat gemeentes eerst een keukentafelgesprek moeten voeren met zorgvragenden voordat huishoudelijke hulp wordt geschrapt. In de praktijk gebeurt dat echt nog steeds op veel plaatsen niet of niet altijd.

2015 is transitiejaar

Behalve in Utrecht, komen ook in andere gemeentes die de huishoudelijke hulp wegbezuinigen veel bezwaarschriften binnen. Er zijn gemeentes die besloten hebben om 2015 tot transitiejaar te verklaren, wat inhoudt dat men dit jaar nog alles bij het oude laat en pas in 2016 veranderingen in de vorm van bezuinigingen doorvoert. Professionals en betrokkenen vrezen dat deze gemeentes volgend jaar tegen dezelfde zaken aanlopen waar gemeentes zoals Utrecht dit jaar al mee te maken hebben.

Reactie Staatssecretaris; gebruik uw recht op bezwaar

In een reactie laat Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid weten dat hij – gezien de omvang van de veranderingen – het aantal bezwaren en klachten nog relatief weinig vindt. Hij vindt het echter te vroeg voor een gefundeerd oordeel. Bij de door het Rijk en de gemeentes ingestelde meldpunten staat de telefoon in elk geval nog niet roodgloeiend, aldus de Staatssecretaris. Hij hecht er verder aan te benadrukken dat de gemeentes zorgvuldig moeten handelen en dat burgers die niet tevreden zijn vooral gebruik moeten maken van hun recht op bezwaar.

Ook interessant