Nieuws

Veel leerkrachten hebben geen vertrouwen in passend onderwijs

29 juni 2016, Supportbeurs

Hoe staat het halverwege 2016 met het passend onderwijs? Het nieuwe onderwijssysteem viert deze zomer haar tweede verjaardag; in beide jaren kreeg het te maken met flinke kritiek.  Is er al sprake van verbetering? SupportBeurs.nl geeft een update.

Belofte passend onderwijs niet waargemaakt

Het passend onderwijs werd zomer 2014 ingevoerdals vervanger van de leerlinggebonden financiering (ook wel bekend als ‘het rugzakje’). Het nieuwe systeem scoorde in de praktijk al snel een diepe onvoldoende. Zo uitte kinderombudsman Marc Dullaert in oktober 2015 zijn zorgen over het passend onderwijs. Duizenden kinderen zouden geen passende plek op school hebben, scholen zouden hun zorgplicht massaal niet nakomen en de gang van zaken zou te onpersoonlijk zijn. De belofte van het passend onderwijs, een zo geschikt mogelijke plek in het regulier onderwijs voor kinderen die extra hulp nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een fysieke of mentale beperking, wordt volgens Dullaert dan ook niet waargemaakt.

Leerkrachten ervaren te hoge werkdruk

Ook op dit moment zijn er nog volop twijfels rondom het passend onderwijs. Volgens recent onderzoek door DUO heeft slechts 3% van de leerkrachten vertrouwen in het nieuwe onderwijssysteem en maar liefst 50% niet. Slechts 3% van de leerkrachten heeft vertrouwen in een goede afloop. De docenten zeggen sinds de invoering te kampen met een veel te hoge werkdruk. Zo zegt 90% van hen dat zij door tijdgebrek niet genoeg aandacht kan besteden aan de leerlingen die extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld door ADHD of een chronische ziekte. 75% van de respondenten geeft aan ook minder tijd te hebben voor ‘gewone’ scholieren. ‘Hoewel de docenten passend onderwijs op zich een goed idee vinden, blijkt in de praktijk dat uitvoering van de wet niet te doen is,’ aldus Liesbeth van der Woud, woordvoerster van DUO Onderwijsonderzoek.

Forse daling speciaal onderwijs

Niet alleen leraren zijn ontevreden; ook hun leerlingen zien weinig toekomst in het nieuwe onderwijssysteem; 25% van de leerlingen met een beperking vindt dat hun school niet genoeg rekening houdt met hun handicap. Eén op de vijf is bovendien niet tevreden met de aanpassingen en hulpmiddelen op hun onderwijsinstelling. Het is opmerkelijk dat ondanks alle kritiek steeds meer leerlingen naar een reguliere school gaan. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker: ‘Het gaat om kinderen die op deze manier vaker in de buurt naar school kunnen, gewoon lopend in plaats van met een busje.’ Zowel in het speciaal basisonderwijs als het speciaal voortgezet onderwijs is er sprake van een forse daling; in het afgelopen jaar kozen bijna 5.000 leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben voor een reguliere school in plaats van voor het speciaal onderwijs.

‘Speciaal als het nodig is’

Het ministerie van Onderwijs neemt alle signalen serieus, aldus een woordvoerder. ‘Het geld voor extra ondersteuning is er; het raamwerk van het passend onderwijs staat. Nu moeten we zorgen dat de extra ondersteuning ook bij die kinderen en leraren komt die het nodig hebben.’ Staatssecretaris Dekker is blij met de stijging van het aantal leerlingen in het regulier onderwijs, want als er minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan, is er meer geld beschikbaar voor kinderen op een reguliere school. Dekker benadrukt daarnaast dat het speciaal onderwijs wel blijft  bestaan. ‘Voor sommige kinderen is het speciaal onderwijs echt de beste plek. Maar als het even kan, heeft een reguliere school de voorkeur. Speciaal als het nodig is, regulier als het kan.’

Ook interessant