Nieuws

Veel zorgen om de Zorgwet

28 december 2014, Supportbeurs

De Zorgwet: door deze nieuwe, (vooralsnog) niet aangenomen wet kwam ons kabinet in een kerstcrisis terecht. Wat is nu de stand van zaken?

Wat houdt de Zorgwet in?

Begin 2014 kwamen de coalitiepartners VVD en PvdA tot een zorgakkoord. Hierin staat dat zorgverzekeraars de artsen en ziekenhuizen mogen kiezen waar patiënten worden behandeld. Een patiënt krijgt geen vergoeding meer als hij kiest voor een arts of instelling die niet gecontracteerd is bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar krijgt dus als het ware meer ‘macht’.

De meningen zijn verdeeld

Hoewel de Zorgwet, op basis van de onderhandelingen begin dit jaar, al geschreven is, is er veel discussie over. Voorstanders van de wet vinden de Zorgwet een goede oplossing om de kosten te drukken; naar verwachting kan zo maar liefst één miljard euro bespaard worden, zonder dat de eigen bijdrage omhoog moet of de basisverzekering verder ‘uitgekleed’ wordt. Daarnaast worden dubieuze zorginstellingen nu niet meer ‘gespekt’, wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Maar tegenstanders vinden dat het een fundamenteel recht is om een eigen arts te kiezen. Om die reden strandde de Zorgwet dinsdag 16 december j.l. dan ook in de Eerste Kamer. Een donderslag bij heldere hemel voor het kabinet, dat zich ineens op het randje van in een crisis bevond.

Waarom was er bijna een kabinetscrisis?

Welke invloed hebben deze gebeurtenissen nu op het regeerakkoord van het kabinet? Aangezien de Zorgwet onderdeel was van de coalitieonderhandelingen tussen de VVD en de PvdA, was het de verwachting dat het parlement de wet zou aannemen. Dit gebeurde ook in de Tweede Kamer. Maar in de Eerste Kamer waren er echter drie PvdA’ers die tégen stemden. Tegen de coalitie-afspraken in dus. De wet werd hierdoor nipt niet aangenomen, en dat had gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van deze regering. Immers, de VVD moet haar coalitiepartner wel vertrouwen en de PvdA moet de gemaakte afspraken nakomen.

Daarnaast waren er ook gevolgen voor Nederland. Het slaat direct een gat van één miljard euro in de begroting en de financiële gevolgen zijn op langere termijn nóg groter.

De oplossing  

Minister Schippers had kunnen terugkeren naar haar eerdere plan om de dekking van het basispakket te verkleinen of het eigen risico te verhogen. Maar na twee dagen onderhandelen zijn de PvdA en VVD tot een overeenstemming gekomen voor een gewijzigde Zorgwet.

Hoewel ‘gewijzigd’ een groot woord is. De Zorgwet blijft in de kern immers gelijk: niet-gecontracteerde instellingen worden niet vergoed, maar patiënten kunnen binnen hun polis een second opinion aanvragen. Ook blijft specifieke zorg in academische ziekenhuizen toegankelijk voor mensen die dat nodig hebben. Daarnaast wordt duidelijk in de nieuwe Zorgwet vastgelegd dat verzekeraars niet aan risicoselectie mogen doen.

Of deze ‘nieuwe’ Zorgwet echter niet weer strandt in de Eerste Kamer, is afwachten.

Ook interessant