Nieuws

Verdwaald in het zorgdoolhof

7 april 2015, Supportbeurs

Van het kastje naar de spreekwoordelijke muur gestuurd. Zo voelen steeds meer mensen zich als het gaat om hun eigen zorg. Van de ene professional naar de andere, van de ene instantie naar de andere, het zorgsysteem is voor steeds meer mensen een doolhof waarin ze verdwalen. De verantwoordelijke instanties lijken vaak zelf de weg niet te weten.

Tijdrovende belsessies

Bij belangenorganisaties zoals de Nederlandse Patiëntenfederatie, Ieder(in) en de Ouder Ombudsman komen dagelijks nieuwe klachten binnen van mensen die de weg kwijt zijn als het gaat om waar ze moeten zijn met hun zorgvraag. Met name de als cliëntonvriendelijk ervaren helpdesks, tijdrovende belsessies en foutieve afhandelingen zorgen voor heel veel onvrede. Het vinden van de zorg die van toepassing is op de individuele situatie is zo complex geworden dat zelfs de aangewezen instanties regelmatig zelf niet weten hoe het zit.

Versnippering van de zorg

Sinds de transitie van de zorg zijn verzekeraars, gemeenten en de landelijke overheid allemaal voor een deel verantwoordelijk voor het zorgaanbod. Dat betekent dat mensen die aankloppen met een zorgvraag vaak onterecht van het ene naar het andere loket worden doorverwezen. De regelgeving is dusdanig veranderd dat men bij de zorginstanties niet altijd weet welke regels in welke situatie van toepassing zijn.

Ondersteuning komt niet van de grond

Ieder(in) en de NPCF signaleren dat de toegezegde hulp bij het ondersteunen van cliënten in de zorgbureaucratie in de meeste gemeenten niet bepaald goed van de grond komt. Dat beeld wordt onderstreept door MEE Nederland, de organisatie die deze ondersteuning in de meeste gemeenten levert. MEE trekt uit een eerste inventarisatie de conclusie datgemeenten de ondersteuning veel beter herkenbaar moet neerzetten. De klachten van mensen die op zoek zijn naar de juiste zorg blijken namelijk de daarvoor ingerichte instanties nog niet te bereiken.

Meldpunt niet bekend bij de cliënt

Die instantie – het meldpunt ‘Het Juiste Loket’- is voor de meeste mensen een grote onbekende. Per Saldo en Ieder(in) zetten zich ervoor in om dat meldpunt de komende tijd meer bekendheid te geven. Ook Zorginstituut Nederland krijgt slechts tien officiële gevallen per maand van mensen die van de één weer naar een ander worden gestuurd. Volgens de NPCF is die discrepantie tussen ervaringen van mensen en het aantal officiële meldingen verklaarbaar omdat mensen op dit moment lukraak zoeken naar antwoorden. Bovendien hebben veel mensen die nu nog zorg op basis van de oude regels krijgen, pas met het nieuwe zorgsysteem te maken als de lopende afspraken beëindigd worden.

Ook interessant