Nieuws

Vergoeding voor langdurig gebruik hulpmiddel

8 januari 2018, Supportbeurs

Heb je langer dan 26 weken een hulpmiddel nodig? Dan moet je je vaak een weg banen door een doolhof van wetten en regelingen voor je weet of je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Welke wet en uitvoerder van toepassing zijn, is afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden. We zetten de verschillende mogelijkheden op een rijtje.

Hulpmiddel om (langer) zelfstandig thuis te wonen

Heb je door een handicap of chronische ziekte langdurig een hulpmiddel nodig en woon je thuis, dan klop je aan bij je zorgverzekeraar of de gemeente waar je woont.
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) kan de gemeente je voorzien van aangepaste hulpmiddelen die je helpen langer zelfstandig thuis te blijven wonen en mee te doen in de maatschappij. Onder de WMO valt een grote diversiteit aan hulpmiddelen; van traplift, scootmobiel, rolstoel, automatische deuropener, aanpassingen in je keuken en/of badkamer tot huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen. Eenvoudige loophulpmiddelen zoals een wandelstok of rollator, vergoeden gemeenten niet.

Een gemeentelijke WMO-ambtenaar beoordeelt je aanvraag voor WMO-ondersteuning. Hij of zij onderzoekt in een Keukentafelgesprek jouw persoonlijke situatie, jouw beschikbare netwerk (familie, buren, mantelzorger etc.) en de algemene voorzieningen waarop je kunt terugvallen. Krijg je een hulpmiddel toegewezen door je gemeente, dan kun je dit ‘in natura’ ontvangen of via een PGB aankopen.

Voor welke hulpmiddelen je in aanmerking komt en of er een eigen bijdrage geldt (en zo ja, hoe hoog deze is), is afhankelijk van de gemeente waar je woont. 
Vraagt jouw gemeente een eigen bijdrage bij het ter beschikking stellen van een hulpmiddel, dan is het goed om eens uit te rekenen of je niet voordeliger uit bent als je het hulpmiddel zelf koopt. In de regel mogen gemeenten dan wel geen hogere eigen bijdrage rekenen dan de aankoopwaarde van het hulpmiddel, maar er kunnen wel extra onderhouds- en servicekosten gerekend worden. Koop je het zelf, dan heb je zelf de keuze welk hulpmiddel je bij welke leverancier (eventueel tweedehands) koopt.

Je kunt niet zo maar beslissen welk hulpmiddel je wilt, gemeenten sluiten contacten af met een beperkt aantal leveranciers. Heb je je oog laten vallen op een hulpmiddel dat volgens jou beter bij jouw situatie past, maar zit het niet in het standaard WMO-pakket van jouw gemeente? Misschien kun je door middel van de WMO-Powerkaart toch jouw keuze doordrukken!

Waar vraag je een hulpmiddel voor langdurig gebruik aan?

In onderstaand overzicht staat bij welke instantie je de meest voorkomende hulpmiddelen aanvraagt.
Staat er ‘zorgverzekeraar’, dan betekent dit in de praktijk dat je contact opneemt met een gecontracteerde zorgaanbieder van je zorgverzekeraar. Die voert namelijk veelal de indicatiestelling uit namens de zorgverzekeraar. Bij sommige hulpmiddelen is langdurend een machtiging van je zorgverzekeraar van toepassing. Je zorgaanbieder legt dan met jouw goedkeuring het dossier aan je zorgverzekeraar voor.

Hulpmiddel

Permanent nodig (> 26 weken, chronische indicatie)

Tillift

gemeente

Hoog/laag bed

zorgverzekeraar

Antidecubitus matras

zorgverzekeraar

Antidecubitus zitkussen (los)

zorgverzekeraar

Antidecubitus zitkussen (in rolstoel)

gemeente

Bedheffer/papegaai

zorgverzekeraar

Bedleestafel

zorgverzekeraar

Bedverhogers

zorgverzekeraar

Dekenboog

zorgverzekeraar

Draaischijf

zorgverzekeraar

Drempelhulp

gemeente

Glijlaken/rollaken

zorgverzekeraar

Glijplank/transferplank

zorgverzekeraar

Infuusstandaard

zorgverzekeraar

Luchtring/windring

zorgverzekeraar

Loopfiets

zorgverzekeraar

Ondersteek

zorgverzekeraar

Rugsteun

zorgverzekeraar

Trippelstoel

zorgverzekeraar

Aangepaste stoel

zorgverzekeraar

Orthese (sta of lig)

zorgverzekeraar

Orthese (in rolstoel)

gemeente

Aangepaste tafel

zorgverzekeraar

Parkinsonrollator

zorgverzekeraar

Toiletstoel

gemeente

Douchestoel

gemeente

Badplank

gemeente

Rolstoel (handbewogen)

gemeente

Electrische rolstoel

gemeente

Driewielfiets

gemeente

Handbike

gemeente

Scootmobiel

gemeente

Woningaanpassingen

gemeente

Hulpmiddel in een zorginstelling

Ook als je in een zorginstelling woont, kun je hulpmiddelen nodig hebben als bijvoorbeeld een rolstoel. Vergoeding voor dergelijke hulpmiddelen komt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Op welke zorg en welke hulpmiddelen je recht hebt, hangt af van jouw WLZ-indicatie. Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) levert deze indicatie af, waarin staat welke en hoeveel zorg je nodig hebt.

Ter volledigheid (en om aan te geven hoe complex de materie is): verblijf je in een zorginstelling en komen de kosten voor je behandeling op conto van het zorgkantoor, dan vallen de hulpmiddelen die je gebruikt onder de ‘uitrusting’ van de instelling. Maar wordt je verblijf en/of de behandeling bekostigd vanuit
je PGB, Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT), dan worden de hulpmiddelen verstrekt vanuit de zorgverzekeraar.

Hulpmiddel voor je werk

Heb je een handicap of chronische ziekte en werk je? Dan kan jouw werkgever een vergoeding vragen aan het UWV voor alle niet-meeneembare aanpassingen op jouw werkplek of elders in het bedrijf. Bijvoorbeeld de kosten voor een aangepaste werkplek, toilet of traplift . Eén van de voorwaarden is dat je arbeidscontract nog langer dan 6 maanden loopt. Het UWV bekijkt samen met een arts en arbeidsdeskundige of de aanpassingen en voorzieningen écht nodig zijn. Zijn voorzieningen ‘algemeen gebruikelijk’, dan kan het UWV vergoeding weigeren.

Ben of word je zelfstandig ondernemer en heb je hiervoor aanpassingen zoals orthopedische werkschoenen, aangepast gereedschap, communicatiehulpmiddelen of een aangepaste werkplek nodig? Ook dan kun je van het UWV, mits je aan de voorwaarden voldoet, vergoeding krijgen.

Belangrijk is dat je sowieso wacht met de aanschaf van het hulpmiddel of het realiseren van de aanpassing, tot na de beslissing van het UWV. Het UWV vergoedt nooit een hulpmiddel dat al vóór de aanvraag werd aangeschaft!

Ook interessant?
Korte tijd een hulpmiddel nodig? Heb je dan recht op vergoeding?

Ook interessant