Nieuws

Verhuizen met een persoonsgebonden budget, een hele klus

11 maart 2018, Supportbeurs

Een pgb maakt verhuizen niet gemakkelijk

Of je nu binnen je eigen woonplaats of naar een andere gemeente verhuist, een verhuizing brengt meestal een hoop regelwerk en organisatie met zich mee. Houders van een persoonsgebonden budget (pgb) komen in veel gevallen ook nog voor aanvullende problemen te staan. Dat geldt vooral wanneer ze naar een andere gemeente verhuizen. Want krijg je als budgethouder in de nieuwe gemeente wel altijd dezelfde zorg, ondersteuning, hulpmiddelen en woningaanpassingen als voorheen?

Duizenden pgb-budgethouders de dupe

Het antwoord op bovenstaande vraag luidt: nee. Gemeenten zijn vrij in het toekennen van zorg en ondersteuning en zijn niet verplicht om indicaties over te nemen. Daar zijn duizenden pgb-houders de dupe van wanneer zij naar een andere gemeente verhuizen. Zij krijgen dan bijvoorbeeld opeens veel minder hulp en moeten een groter beroep doen op mantelzorgers. Actualiteitenrubriek EénVandaag (AVROTROS) besteedde eerder al aandacht aan de knelpunten rond verhuizen en Wmo.

Mag mijn hulpmiddel mee?

Ook woningaanpassingen worden niet altijd overgenomen door de nieuwe gemeente. En dan zijn er nog de problemen met het ‘meeverhuizen’ van hulpmiddelen. Heb je bijvoorbeeld een hulpmiddel in bruikleen van de gemeente, dan moet je dat bij een verhuizing meestal teruggeven. In veel gevallen wordt het vervolgens opgeslagen in een depot. Ook wanneer je een op maat gemaakte scootmobiel, rolstoel, enzovoorts hebt. Je moet dan in de nieuwe gemeente opnieuw een aanvraag indienen.

Advies voor budgethouders

Vooral verhuizen naar een andere gemeente kost budgethouders dus veel extra ergernis, energie, tijd en geld. Dat moet anders, vindt belangenverenging Per Saldo. Daarom geven zij de volgende adviezen:

  • Zorg en ondersteuning: vraag minimaal twee maanden voorafgaand aan de verhuizing een (her)indicatie aan bij de nieuwe gemeente. Dan weet je zoveel mogelijk waar je aan toe bent. Let op: de zorg en ondersteuning en/of maatwerk wordt pas toegekend als je daadwerkelijk in de nieuwe gemeente woont.
  • Hulpmiddelen: neem vóór de verhuizing contact op met de huidige gemeente om te bespreken wat er met jouw hulpmiddel(en) gaat gebeuren. In uitzonderlijke gevallen kan een hulpmiddel in bruikleen alsnog mee. Maar dat is vaak lastig, aangezien iedere gemeente een ander beleid en een eigen leverancier heeft.
  • Woningaanpassing: ga vooraf op tijd in overleg met de gemeente. Ook wanneer je binnen je eigen woonplaats of gemeente verhuist! Verhuis je bijvoorbeeld van een aangepaste naar een niet-aangepaste woning en heb je geen overleg gepleegd, dan kan de gemeente mogelijk aanpassingen aan de nieuwe woning weigeren.

Adviezen voor gemeenten

Per Saldo heeft ook nog een aantal adviezen voor Nederlandse gemeenten. Het belangrijkste advies aan gemeenten die een budgethouder als nieuwe inwoner verwelkomen: maak het hem/haar niet te moeilijk. Neem zoveel mogelijk bestaande hulpmiddelen en aanpassingen over. Zorg daarnaast dat nieuwe bewoners tijdig en snel een nieuwe aanvraag kunnen indienen. Dat bespaart een hoop tijd, energie en geld, maar vooral ook de nodige ergernis en frustratie.

Ben jij budgethouder en weleens verhuisd? Zo ja, hoe verliep die verhuizing?

Ook interessant