Nieuws

Verras een mantelzorger

6 november 2018, Supportbeurs

Het is een jaarlijkse traditie geworden: op 10 november zetten we mantelzorgers in het zonnetje en uiten we onze waardering en erkenning voor alles wat ze doen. De ‘Dag van de Mantelzorg’ is ruim twintig jaar geleden door Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, in het leven geroepen. Want een mantelzorger kan wel een hart onder de riem, een klein gebaar of een lief woord gebruiken.

Aandacht voor de mantelzorger

Volgens de meest recente telling (2016), zijn er maar liefst 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland. Dit betekent dat één op de drie Nederlanders boven de 16 jaar mantelzorg geeft; 750.000 onder hen geven zowel langdurig (meer dan drie maanden) als intensief (meer dan acht uur per week) hulp. Zonder mantelzorgers zou het Nederlandse zorgsysteem er dus heel anders uitzien én onbetaalbaar zijn. Maar liefst 1,2 miljoen van de in totaal 2 miljoen zelfstandig wonende, volwassen Nederlanders die zorg en ondersteuning ontvangen, ontvangen die vanuit hun eigen netwerk. Onze overheid, die de kosten in de gezondheidszorg zo veel mogelijk wil drukken, legt dan ook fors de nadruk op de inzet van informele hulp. En al kan het niet verplicht worden, mantelzorgers voelen zich toch meer dan eens verplicht om te zorgen voor hun naasten, familie, vrienden of buren.

Hoewel een ruime meerderheid van de mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen, kan de belasting soms ook wel (te) groot worden. Uit de cijfers van Mezzo blijkt dat 8,6 procent van de mantelzorgers, dit zijn 380.000 mensen, zich zwaar belast voelen. De zorg zelf kan zwaar zijn, maar de zorg voor een naaste is ook vaak niet eenvoudig in te passen in het eigen leven. Eén op de zes werknemers moet mantelzorg met een betaalde baan combineren en dat is lang niet altijd gemakkelijk. Mezzo pleit er dan ook voor om stappen te zetten richting een mantelzorgvriendelijke(r) (werk)omgeving en meer én betere ondersteuning voor de mantelzorgers.

Thema Dag van de Mantelzorg 2018

De Dag van de Mantelzorg wordt dit jaar rond het thema ‘Verras de mantelzorger’ gehouden. Er worden zoals gebruikelijk weer landelijke activiteiten gehouden, maar ook lokaal en regionaal wordt veel georganiseerd om de mantelzorgers eens echt in het zonnetje te zetten. Uit de Mezzo-enquête “Leren van elkaar”, blijkt dat zeker de lokale evenementen door mantelzorgers aangegrepen worden als een ‘er even tussen uit’-moment, een ontsnapmoment of een uitstapje van de dagelijkse zorgen.

Om de omgeving van de mantelzorgers (nog meer) te activeren én ervoor te zorgen dat er in het hele land aandacht is voor hen, is dit jaar de insteek ‘verras de mantelzorger’ gekozen. Dat kan al met een klein gebaar, zoals een kaartje. Een ‘gratis’ kaartje nog wel, dankzij de samenwerking met Greetz. Presentator en cabaretier Jörgen Raymann schreef een mooi gedicht voor de binnenkant van de kaart. De voorkant is helemaal persoonlijk te maken en ook is er ruimte binnenin voor je eigen boodschap. Het kaartje ter waarde van 2,60 euro is gratis, je betaalt enkel de postzegel. Let op: deze actie loopt tot en met 9 november 2018.

Ook interessant