Nieuws

VN-Verdrag bekrachtigen betekent: transformeren tot een écht toegankelijke samenleving

15 december 2015, Supportbeurs

Nederland gaat er prat op een zeer tolerant land te zijn, maar als je kijkt hoelang het duurt voor ons land de nodige stappen zet om het VN-Verdrag voor mensen met een beperking te ratificeren… Woensdag 9 december 2015 werd het VN-Verdrag dan eindelijk in de Tweede Kamer behandeld om waarschijnlijk in juli 2016 bekrachtigd te worden. Maar wat betekent dit nu concreet voor jou?

Toegankelijkheid als norm

Het VN-Verdrag stelt dat iederéén, ook mensen met een beperking, op gelijke voet moeten kunnen meedoen aan de samenleving. Dat betekent dat je waar nodig moet kunnen rekenen op ondersteuning, zodat je ook daadwerkelijk de regie over jouw eigen leven voert. Kortom: onze Nederlandse samenleving moet toegankelijk zijn voor iedereen, met of zonder beperking.

Daar maakt ook PvdA-kamerlid Van Dijk zich hard voor. Hij heeft in oktober een wetsvoorstel ingediend om de wet aan te passen zodat toegankelijkheid de norm wordt in plaats van de uitzondering. Zelf aan een rolstoel gebonden, merkt Van Dijk iedere dag aan de lijve wat een hindernissenparcours de Nederlandse samenleving nog is voor mensen met een beperking. Volgens Van Dijk is het “onbegrijpelijk dat we nog steeds niet hebben geregeld dat iemand met een handicap net zo volwaardig mee kan doen en dezelfde kansen heeft als iemand zonder beperking”. Het is ook echt ongelofelijk dat Nederland, 10 jaar na de ondertekening, het VN-Verdrag nog steeds niet bekrachtigd heeft en op die manier de uitvoering ervan al 10 jaar uitstelt!

Uitvoering van het VN-Verdrag

Dát Nederland er zo lang over doet om het VN-Verdrag te bekrachtigen, heeft te maken met de verregaande gevolgen van het verdrag. Op basis van het VN-Verdrag moet de samenleving toegankelijk zijn voor iedereen en kan iedereen ‘ontoegankelijke’ producten en diensten voor de rechter brengen. Een operatie waar nog een flink prijskaartje aan kan hangen.

Want dat betekent bijvoorbeeld dat hulpmiddelen en hulphonden overal toegelaten moeten worden en dat vervoer, gebouwen en verenigingen toegankelijk moeten zijn. Maar ook dat je kan eisen dat een woning (binnen de mate van het redelijke) aangepast wordt aan jouw individuele noden, zodat je net als ieder ander zelfstandig kan wonen. Die eis voor maatwerk zal nog een flinke impact hebben op de gemeente in het kader van de Wmo.

En wat te denken van een toegankelijke zorg?! Door de vele bezuinigingen van de afgelopen periode hebben mensen met een beperking de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg alleen maar zien verslechteren.
O ja, en ook nog eens toegankelijk onderwijs, werk… In het Manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid van Wij Staan Op staan 12 basisstellingen voor een toegankelijke samenleving.

Europese Gehandicaptenwet

Ook vanuit Europa komt een push voor de lidstaten om zich tot ‘inclusieve samenlevingen’ te ontwikkelen. Concreet gaat het om een voorstel van de Europese Commissie dat begin december 2015 werd ingediend om de toegankelijkheid van bepaalde producten en diensten voor gehandicapten op Europees niveau te regelen. Het gaat daarbij om producten en diensten als geldautomaten en bankdiensten, computers, telefoons en tv-apparatuur, telefonie- en audiovisuele diensten, vervoer, elektronische boeken en elektronische handel. Volgens de Europese Commissie wordt met deze richtlijn gezorgd dat iedere lidstaat dezelfde maatregelen moet nemen om de toegankelijkheid van deze producten en diensten te regelen.

Een écht toegankelijke samenleving: niet van vandaag op morgen

Dus ratificatie van het VN-Verdrag is belangrijk, maar dan begint het zware werk pas echt. Onze samenleving transformeren tot een écht toegankelijke samenleving!
Om de uitvoering van de bepalingen van het VN-Verdrag in goede banen te leiden heeft de Alliantie voor de implementatie van het VN-Verdrag, bestaande uit belangenorganisaties Per Saldo, LFB, LPGGz, Coalitie voor Inclusie en Ieder(in), enkele suggesties aan de Tweede Kamer gestuurd.

Ook interessant