Voortdurende stijging zorglasten

22.12.2015 | Algemeen nieuws | 2194 keer bekeken

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 geven we met zijn allen jaarlijks voortdurend meer uit aan onze zorg. Volgens uitgebreide berekeningen van het CBS zijn de kosten per inwoner gestegen van gemiddeld 4000 euro tot meer dan 5300 euro. Bij deze kosten zijn behalve de zorgverzekeringspremie ook de belastingen geteld.

Zorglasten zullen verder stijgen

In het rapport ‘Ontwikkeling en financiering van de zorglasten sinds 2006’ beschrijft het CBS dat wij allemaal ruim 3500 euro per jaar meebetalen aan de zorg via belastingen. De zorgpremies kosten ons bovendien nog eens gemiddeld ruim 1100 euro per jaar. En dan zijn er nog de 560 euro die direct naar zorg – in de breedste zin van het woord – gaan. Een groot deel hiervan komt voor rekening van het eigen risico, dat komend jaar omhoog gaat van 375 naar 385 euro. Door de jaren heen is het eigen risico ook flink gestegen; van gemiddeld 85 euro in 2008, naar 180 euro in 2014 en volgend jaar dus 385 euro. En tot slot betalen ook werkgevers mee aan de zorg, gemiddeld per inwoner meer dan 1300 euro.
Het CBS gaat ervan uit dat de zorglasten, onder andere vanwege de vergrijzing, de komende jaren verder stijgen.

Uitgaven zorgtoeslag stijgen navenant

De premies die we per Nederlander betalen aan de overheid, worden voor gezinnen en alleenstaanden met een smalle beurs voor een deel gecompenseerd via de zorgtoeslag. De totale uitgaven aan deze toeslag stijgen mee met de stijging aan zorgkosten. In 2014 werd anderhalf miljard meer aan zorgtoeslag uitbetaald dan in 2006, toen het ging om 2,5 miljard euro. Als we de zorgtoeslag omrekenen naar een gemiddeld bedrag per persoon per jaar dan komen we op zo’n 240 euro uit. Dat is 190 euro meer dan in 2006.
Het aantal mensen dat zorgtoeslag krijgt is overigens dalend. Dat heeft te maken met het feit dat het maximum inkomen waarmee men recht heeft op zorgtoeslag is verlaagd van 35 duizend in 2002 tot iets meer dan 26 duizend in 2015.

Zorgsector groeide dubbel zo hard als de economie

Al sinds het begin van het nieuwe millennium gaan de uitgaven in de zorg als een speer omhoog. De uitgaven aan onze zorg groeien sneller dan onze economie, de manier hoe onze zorg is georganiseerd beïnvloedt die snelle groei. De wachtlijsten die in de jaren tachtig en negentig ontstonden door bezuinigingen en hervormingen, wilde men vanaf 2000 wegwerken. De uitgaven in de zorg stegen vanaf dat moment explosief. De nieuwe Zorgverzekeringswet, bedoeld om meer marktwerking en daarmee kostenreductie te creëren, heeft dat laatste doel tot op heden nog niet bereikt. En het ziet er niet naar uit dat dat de komende jaren gaat gebeuren.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, producten en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel dit artikel

Reacties (1)

Reageren
  • Ton Mak
    17.01.2016 - 13:07 uur | Ton Mak

    De afschaffing van de Ziekenfondswet heeft mij destijds enorm verbaasd. Ik was toen nauw betrokken bij diverse loonadministraties en had nooit signalen opgevangen dat daar iets mis mee was. En uiteindelijk blijkt nu dus dat onze regerende politici zich niet met de zorg moeten bemoeien. Ten eerste omdat onze zorg erg ingewikkeld in elkaar zit en je er lang e te maken gehad moet hebben om er iets van te begrijpen. Ten tweede omdat liberalen (dus asocialen) alleen maar geld willen verdienen ten koste van derden en dus ongeschikt zijn wetten uit te vaardigen m.b.t. zorgbehoevenden. En dan nog maar niet te praten over de capriolen die de VVD-wethouders op gemeentelijk niveau uithalen. Maar ja wij vormen een makkelijk te pakken groep. Wij kunnen tenslotte niet de barricades op.

27.01.2020 t/m 01.02.2020

E-healthweek 2020

Landelijk