Nieuws

Vraag & antwoord – Aandachtspunten bij inwonen mantelzorger bij zorgvrager?

9 januari 2017, Supportbeurs

Welke aandachtspunten zijn er als je als mantelzorger bij degene die je verzorgt gaat inwonen of v.v.?

Antwoord door Mezzo – landelijke vereniging voor mantelzorgers:

Zorg je als mantelzorger voor bijvoorbeeld je vader, moeder, een ander familielid of vriend? Dan kan het makkelijk zijn als je bij elkaar inwoont. Je kunt er voor kiezen bij de zorgvrager in te gaan wonen of om deze persoon bij jou in huis te nemen.

Dit betekent dat je dan samen een huishouding gaat vormen. Dat heeft een aantal gevolgen:

  • Als jij en/of jouw naaste een uitkering heeft, kan deze uitkering gekort worden. Informeer hiernaar bij de uitkeringsinstantie.
  • Er kunnen gevolgen zijn voor de Wmo-indicatie van uw naaste. De meeste gemeenten geven geen huishoudelijke hulp als er een gezonde volwassen huisgenoot aanwezig is.
  • Toeslagen, zoals de huurtoeslag, kunnen verlaagd worden. Informeer hiernaar bij de Belastingdienst.

Ga je bij je naaste inwonen in een huurwoning? Zorg dan dat jegeregistreerd wordt als medehuurder. Dit kun je doen zodra je twee jaar met jouw naaste in deze woning hebt samengewoond. Op de website van het Juridisch Loket vind je hier meer informatie over, inclusief een voorbeeldbrief om het medehuurderschap aan te vragen.

Woon je als kind in bij je vader en/of moeder? Dan is het niet altijd mogelijk om medehuurderschap te krijgen. Informeer hierover bij de verhuurder of woningbouwcorporatie.

Ook interessant