Nieuws

Vraag & antwoord – Aanpassen keuken en vergoeding Wmo

30 november 2015, Supportbeurs

Heb ik voor het aanpassen van mijn keuken recht op een vergoeding vanuit de Wmo?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Wmo aanpassingen zijn mogelijk wanneer de hoofdgebruiker van de keuken een handicap heeft. Daarbij is altijd sprake van de “goedkoopst compenserende (adequate)” voorziening. Dat is meestal een simpel recht keukenblokje met bovenkastjes. Inbouwapparaten, magnetrons, inductiekookplaten ed. worden doorgaans als “algemeen gebruikelijk” (lees: “niet subsidiabel”) beschouwd. Uw gemeente heeft het recht om u te vragen, het huishouden anders te organiseren. Als anderen dan de zorgvrager het keukenwerk (kunnen) overnemen, ligt subsidiëring minder voor de hand.

Gemeenten verwijzen ook wel eens naar “algemene voorzieningen” zoals maaltijddiensten, in plaats van een keukenaanpassing te verstrekken. Maaltijden klaarmaken kan voor iemand echter een belangrijke sociale bezigheid zijn. Deze kan in zo’n geval worden gezien als “elementaire woonfunctie”, die onder de gemeentelijke compensatieplicht behoort te vallen.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Bron afbeelding: Pronk ergo

Ook interessant