Nieuws

Vraag & antwoord – Bestaat er een recht op een bepaald aantal m2 voor zorgruimten?

24 oktober 2017, Supportbeurs

Bestaat er een recht op een bepaald aantal m2 voor zorgruimten in een woning?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

De Wmo en de daarop gebaseerde verordeningen van gemeenten geven nagenoeg geen harde getallen voor de oppervlakten van zorgruimten, zoals een slaap- of badkamer. Er zijn weliswaar richtlijnen, maar de toepassing daarvan is mede afhankelijk van interpretatie door de betreffende Wmo-adviseur. Daarnaast blijken de verschillen tussen gemeenten, en zelfs tussen Wmo-adviseurs binnen dezelfde gemeente, in de praktijk groot te kunnen zijn.

In een alweer ver verleden was er sprake van oppervlakte-richtlijnen vanuit het College van Zorgverzekeringen, die tot 1-4-2000 de toenmalige “Awbz”-aanvragen behandelde. Deze richtlijnen zijn sindsdien door veel gemeenten in hun eigen Wmo-regeling overgenomen. Zo geldt er een oppervlakte van plus minus 10 tot 12 m2 voor een éénpersoonsslaapkamer en 16 tot 18 m2 voor een tweepersoonsslaapkamer.
Een optelsom van de toe te kennen maximale ruimte voor toilet, douche, zorgstretcher ed. resulteert voor de oppervlakte van een badkamer of “natte cel” in plus minus 5 tot 7 m2. Er is maximaal 18 m2 beschikbaar voor een zit-slaapkamer. Een dergelijke ruimte is officieel bedoeld voor gebruik door een volwassene, die daar zowel ‘s nachts slaapt als overdag verblijft.

In het geval van een slaap-/studeer-/speelkamer voor kinderen ligt dat veelal lastiger. Argumenteren dat kinderen (pubers) huiswerk hebben en privacy nodig hebben of (rolstoel)vrienden moeten kunnen ontvangen, heeft soms zin.

Concluderend kan worden gesteld dat de Wmo zelf geen harde getallen noemt, maar uitgaat van goedkoopst (lees: “zo klein mogelijk”) en adequaat (lees: “minimaal benodigde zorgruimte”) in haar plicht tot compenseren. Of een toegekende oppervlakte daadwerkelijk voldoende adequaat is, moet uiteraard goed worden onderbouwd (bijvoorbeeld met een plattegrond met op schaal ingetekende voorzieningen en gebruiksruimten).

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant