Nieuws

Vraag & antwoord – Beste zorgverzekering voor mantelzorgers in 2017?

19 december 2016, Supportbeurs

Wat is de beste zorgverzekering voor mantelzorgers in 2017?

Antwoord door Mezzo – landelijke vereniging voor mantelzorgers:

Ook dit jaar heeft de Consumentenbond in opdracht van Mezzo een overzicht opgesteld met hierin een vergelijking van de vergoedingen voor mantelzorgers.

Er zijn vier typen vergoedingen specifiek voor mantelzorgers:

1. Vervangende mantelzorg
Vervangende mantelzorg (ook wel respijtzorg genoemd) betekent dat uw mantelzorgtaken voor een aantal dagen worden overgenomen door een mantelzorgvervanger. Bijvoorbeeld als u zelf voor een opname een aantal dagen naar het ziekenhuis moet of op vakantie wilt om even wat tijd voor uzelf te hebben. Vervangende mantelzorg dient u vaak 6 tot 10 weken van te voren aan te vragen en moet worden geleverd door een gecontracteerde organisatie. Dit is in veel gevallen stichting Handen-In-Huis. Zij zetten in samenwerking met lokale partners door het hele land vrijwilligers in als mantelzorgvervanger voor minimaal 3 dagen en 2 nachten.

2. Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar neemt (tijdelijk) regeltaken over van mantelzorgers om hen te ontlasten. Soms is het nodig om eerst telefonisch contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te beoordelen of u recht heeft op een mantelzorgmakelaar. Sommige zorgverzekeraars hebben zelf mantelzorgmakelaars in dienst. De bedragen variëren van 80 – 100 % vergoeding variërend van maximaal 250,- tot 750,- euro per jaar. 

3. Mantelzorgcursussen
Als mantelzorger kunt u deelnemen aan cursussen over bijvoorbeeld het verzorgen van uw naaste of het leren aangeven van uw grenzen. U heeft recht op (gedeeltelijke) vergoeding van een mantelzorgcursus als deze wordt georganiseerd door een erkende organisatie of gecontracteerde zorgverlener. De vergoeding varieert van 100% vergoeding met een maximum variërend van 100,- tot 150,- euro per jaar.

4. Mantelzorgarrangement
Met een mantelzorgarrangement kunt u een aantal dagen per jaar ontspannen en op adem komen, alleen of samen met de zorgvrager. Menzis en PMA zorgverzekering zijn de enige verzekeraars die een vergoeding bieden voor mantelzorgarrangementen. Daarbij wordt een 100% vergoeding gegeven voor maximaal 6 dagen met een maximum van 125,- euro per dag. U kunt vaak terecht bij een door de zorgverzekeraar erkende organisatie. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar of neem telefonisch contact op met de helpdesk.


Mantelzorg in geen enkele basisverzekering 
Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat in de basisverzekering bij geen enkele zorgverzekering een vergoeding is opgenomen voor mantelzorgondersteuning. Vergoedingen speciaal voor mantelzorgers zijn opgenomen in de aanvullende verzekering. 

Vergelijking zorgverzekeraars
Menzis en PMA zorgverzekering (ondergebracht bij Menzis) bieden de meest complete vergoeding. Zij zijn de enige verzekeraars die in 2017 voor alle genoemde vormen van mantelzorgondersteuning een vergoeding bieden. Bij PMA zorgverzekering kost dit 17,95 euro per maand en bij Menzis 19,95 euro per maand.

De goedkoopste premie is van FBTO, de module Zorg & Herstel kost 0,99 euro. Hierin is vervangende mantelzorg opgenomen met 100 % vergoeding met een maximum van 750,- euro per jaar. 

Een aantal verzekeringen biedt helemaal géén vergoedingen voor mantelzorgers. Dit zijn hoofdzakelijk directe online verzekeraars (Anderzorg, Besured, Bewuzt, C4Me, CZdirect, Ditzo, HEMA, Ik!, Kiemer, National Academic, Promovendum, ZieZo). 

Veranderingen t.o.v. 2016
Ten opzichte van 2016 zijn er geen opvallende veranderingen in aanbod of vergoedingen ter ondersteuning van mantelzorgers. Alleen De Friesland en Nedasco hebben de aanvullende verzekering uitgebreid met vergoeding van een mantelzorgmakelaar. 

Tips voor mantelzorgers bij het afsluiten van een zorgverzekering:

  • Bekijk goed welke vorm van mantelzorgondersteuning u aanvullend nodig hebt. U kunt ook terecht bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning in uw gemeente. 
  • Sommige gemeenten financieren een mantelzorgmakelaar vanuit de Wmo. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.
  • Soms heeft u al recht op een vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering van de zorgvrager, voor vervangende mantelzorg, een mantelzorgcursus of mantelzorgmakelaar. 
  • Als uw naaste in een verzorgingshuis verzorgd wordt, dan is vervangende mantelzorg vaak niet nodig.

Ga naar alle vragen & antwoorden > 

Ook interessant