Nieuws

Vraag & antwoord – Gaat de gemeente meebetalen als ik een mantelzorgwoning wil neerzetten?

17 september 2018, Supportbeurs

Gaat de gemeente
meebetalen als ik een mantelzorgwoning wil neerzetten?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Over de kosten voor het realiseren van zo’n mantelzorgwoning en wie daarvoor moet opdraaien bestaan de nodige misverstanden. De gemeenten in Nederland hebben enige jaren terug hun ruimtelijke-ordeningsbeleid versoepeld om de bouw van dergelijke woningen onder voorwaarden mogelijk te maken. Soms kan dat zelfs vergunningvrij, wat realisatie in de praktijk een stuk simpeler maakt.

De gemeente is verder de aangewezen partij als het gaat om de financiering van eventueel benodigde aanpassingen als gevolg van de beperking(en) die iemand ondervindt. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan daarvoor een aanvraag worden ingediend, waarna de gemeente beoordeelt of, en onder welke voorwaarden, er een subsidie w verstrekt.

Beide bovengenoemde gemeentelijke taken leiden bij sommige mensen tot het misverstand, dat de gemeente ook de aangewezen partij zou zijn om de realisatie van de mantelzorgwoning te bekostigen. Dit is echter helaas niet het geval.

Gebruikelijk is, dat de initiatiefnemers van zo’n optrekje in de tuin zelf opdraaien voor alle kosten die met de realisatie ervan samenhangen. Wonen is nu eenmaal niet gratis. Net zomin als dat het geval was bij de koop- of huurwoning die de betrokkene achterliet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van huur, een hypotheek of leasecontract. Of die van aankoop, bouw en plaatsing. En natuurlijk die van de nutsvoorzieningen als gas, licht en water. Vrijwel geen enkele gemeente zal dergelijke kosten op zich nemen. Zelfs niet met een beroep op de te verlenen mantelzorg, die duurdere Wmo-zorg uitspaart.

Wel kan er indien dat noodzakelijk is een beroep op de gemeentelijke Wmo worden gedaan. Net als in “gewone” nieuwbouwwoningen kunnen ook in een nieuw te plaatsen mantelzorgwoning specifieke aanpassingen noodzakelijk blijken, waarin de standaarduitvoering van een leverancier of bouwer niet voorziet.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Bron bovenstaande foto: Wagenbouw Bouwsystemen BV

Ook interessant