Nieuws

Vraag & antwoord – Hoe zit het met het mantelzorgcompliment?

27 februari 2017, Supportbeurs

Waarom krijg ik geen mantelzorgcompliment meer? Is er een waardering voor de mantelzorger en hoe kom ik daar dan aan? Waarom kreeg ik vroeger € 200 en nu een geschenkbon van € 20? Of een kerstkrans, of een bezoek aan een voetbalwedstrijd?  Klopt het dat iedere gemeente iets anders doet voor de mantelzorgers? Hoe kan dat dan, zij krijgen toch budget om de mantelzorger te ondersteunen?

Antwoord door Mezzo Mantelzorglijn – landelijke vereniging voor mantelzorgers:

Uit de vele vragen die wij over dit thema krijgen blijkt dat de nieuwe regelgeving rondom het voormalige mantelzorgcompliment nog steeds tot verwarring leidt. Jammer, want er is al zoveel onduidelijk over zorgvragen en de meeste mantelzorgers zijn al druk genoeg.

Wat is er veranderd en hoe is het nu geregeld? Tot 2014 konden mensen die (veel) zorg nodig hadden zich via de SVB registreren. Vervolgens kregen zij een maal per jaar de mogelijkheid om een mantelzorgcompliment uit te reiken aan iemand die voor hen mantelzorger was. Maakte je gebruik van een persoonsgebonden budget of ontving je een TOG, dan kreeg je automatisch bericht van de SVB. Het mantelzorgcompliment was eenmalig  bedrag van € 200 per jaar.

In 2015 verdween de AWBZ zorg en kregen de gemeenten verantwoordelijkheid voor de mantelzorgers. Daarmee verdween de rol van de SVB en ook het mantelzorgcompliment. Daarvoor in  de plaats maakten de gemeenten beleid om de mantelzorger te ondersteunen en hen te waarderen. De gemeente ontvangt een budget en mag hier naar eigen inzicht uitvoering aan geven.

We zijn inmiddels twee jaar verder. Veel gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid opgepakt en een aanbod gecreëerd waar de mantelzorger gebruik van kan maken. Dit kan bestaan uit het aanbieden van voorlichtingsbijeenkomsten, een ontspannen middag of lotgenotencontact . Maar ook ondersteuning om de taken van de mantelzorger tijdelijk over te nemen, in de vorm van een respijtvrijwilliger, dagopvang of tijdelijk verblijf voor een paar nachten. En kunnen zij een mantelzorgwaardering uitreiken.  Voorwaarde om gebruik te maken van dit aanbod is een registratie als mantelzorger bij de gemeente waar de mantelzorg gegeven wordt.

Die registratie kunt u in principe doen via de site van de gemeente en/of het WMO loket van de gemeente. Veel gemeenten hebben deze taak echter uit besteed naar een andere partij en dan is het even zoeken naar de juiste weg.

Tot zover hoe de gemeenten het geregeld hebben. Maar zoals in de inleiding al duidelijk werd zijn de  verschillen tussen  de gemeenten groot. Zowel in de opzet als ook in het aanbod. Dat wordt veroorzaakt door de vrijheid die de gemeente heeft om het toegekende budget naar eigen inzicht in te zetten. En dat leidt bij de mantelzorger tot verwarring en onbegrip.

Mezzo hoopt dat gemeenten deze signalen op zullen pakken en naar hun eigen functioneren zullen blijven kijken. En hun beleid zonodig aanpassen om de mantelzorger zonder omwegen of valkuilen en met open armen tegemoet te treden en hen passend te ondersteunen en te waarderen. Omdat de mantelzorger van onschatbare waarde is!

Ga naar alle vragen & antwoorden > 

Ook interessant