Nieuws

Vraag & antwoord – Kent u bij ons in de buurt een adviesbureau voor woningaanpassingen?

24 augustus 2017, Supportbeurs

Wij zijn woonachtig in de
gemeente R. Weet u of er bij ons in de buurt een soortgelijk adviesbureau op het gebied van woningaanpassingen als
dat van u bestaat? Dit zou misschien gemakkelijker zijn door de kortere
afstand.

 

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Er blijkt bij zorgvragers grote behoefte te zijn aan goede begeleiding bij hun aanvragen voor complexe woningaanpassingen.
Daarvoor bestaat tegenwoordig zelfs een wettelijke mogelijkheid; via de in de Wmo door gemeenten verplicht aan te bieden kosteloze, onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuning. Omdat de hiervoor, doorgaans binnen een gemeente, aangestelde of ingehuurde ondersteuner meestal weinig kennis heeft van complexe woningaanpassingen, is het aan te raden zelf met uw gemeente te overleggen over vergoeding van de kosten van een door uzelf in te schakelen, betaalde deskundige op dit terrein.

Ik kom in mijn praktijk doorgaans weinig ervaringsdeskundige adviseurs tegen met de juiste mix van kennis op de gebieden van architectuur, ergonomie en (Wmo)-jurisprudentie. Meestal kom ik dergelijke deskundigen juist tegen “aan de andere kant van de tafel”. Zo is er nogal wat kennis aanwezig bij sommige gemeenten en bij indicatie-adviseurs in dienst van adviesbureaus.

Om het verschil in kennis tussen cliënten en de deskundigen waarmee zij te maken krijgen enigszins weg te nemen, ben ik destijds begonnen om mensen landelijk deze ondersteuning te bieden. Dit versterkt de positie van cliënten.

Ook indien u de kosten voor het inschakelen van een deskundige niet vergoed krijgt verdient u dat meestal terug. Goedkoop is bij kostbare woningaanpassingen vaak duurkoop, omdat eventuele fouten zich pas later openbaren in kostbaar herstelwerk.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant