Nieuws

Vraag & antwoord – Kunnen woonwagens vanuit de Wmo aangepast worden?

2 augustus 2018, Supportbeurs

Kunnen woonwagens vanuit
de Wmo aangepast worden?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

In de Wmo is de definitie van
een “woningaanpassing” het volgende: een bouwkundige of
woontechnische ingreep in of aan een “woonruimte”. Daarbij moet eerst
duidelijk worden, wat er nu eigenlijk precies onder een “woonruimte”
wordt verstaan.

Allereerst een woonhuis
natuurlijk. Wanneer dat tenminste voor het overgrote deel van het jaar door
betrokkene als hoofdverblijf wordt gebruikt. Dat zal natuurlijk vrijwel altijd
het geval zijn.

Wanneer blijkt, dat er
beperkingen zijn ontstaan in het gebruik van de woning, dan kan een beroep op
de Wmo worden gedaan. Denk aan problemen in de slaapkamer, badkamer of keuken.
Alle gemeenten hebben vanuit de Wmo de plicht om in zo’n geval iemands
woonsituatie nader te onderzoeken, en de vastgestelde beperkingen in het
gebruik van de woning te compenseren. Dat behoeft niet altijd een (dure)
“maatwerkvoorziening” te zijn, zoals een verbouwing of aanbouw.
Wanneer blijkt dat een verhuizing mogelijk is, kan dat soms ook een oplossing
zijn voor het ondervonden probleem.

Vakantiehuisjes en
(sta)caravans worden doorgaans niet vanuit de Wmo aangepast, omdat deze
recreatief bedoeld zijn en vrijwel nooit als hoofdverblijf worden gebruikt. In
sommige situaties is dat wel het geval, zoals bijvoorbeeld bij woonwagens of
woonarken. Die zijn niet recreatief, maar worden het gehele jaar bewoond.
Hiervoor gelden dezelfde verplichtingen als voor een “gewone” woning.
En kan er dus ook een beroep op de Wmo worden gedaan.

Er zal dan door de gemeente
een onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen die er
zijn. Net als in de gebruikelijke woningbouw wordt daarbij altijd naar de
“goedkoopst compenserende” oplossing gezocht. Soms zal dat verhuizen
zijn, soms een “maatwerkvoorziening” zoals verbouwen.

Moderne woonwagens en
woonarken zijn een stuk ruimer dan vroeger. Ze zien er zo’n beetje uit als
vrijstaande (dan wel drijvende) bungalows. Technisch gezien zijn de
aanpasmogelijkheden en knelpunten bij zulke objecten vergelijkbaar met die in
de gebruikelijke woningbouw.

Bij de meer gedateerde arken
en kleinere woonwagens ligt dat anders. Vaak is er in dergelijke situaties (te)
weinig ruimte voor bruikbare zorgaanpassingen. Uitbouwen is niet altijd
mogelijk. Soms zijn er ook nog grote hoogteverschillen te overbruggen.

Nergens in de Wmo lees ik dat
een categorische afwijzing om woonwagens of -arken aan te passen zou zijn
toegestaan. De haalbaarheid van dergelijke aanpassingen zal dan ook altijd van
geval tot geval moeten worden bekeken.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Overzicht alle artikelen over Wmo op SupportBeurs.nl > 

Ook interessant