Nieuws

Vraag & antwoord – Moet een gemeente altijd bouwkavels toewijzen voor bouw aangepast huis?

7 maart 2018, Supportbeurs

Moet een gemeente altijd bouwkavels toewijzen voor een aangepast huis?

Antwoord door Ir. Johan Grootveld – Architect en adviseur voor woningaanpassingen:

Wanneer u voor de keuze staat om uw woning aan te passen of om helemaal nieuw te bouwen, dan is die laatste optie natuurlijk het meest interessant. Vooral als dat kan in de vorm van een vrijstaand huis naar eigen ontwerp. Er kan dan immers een compleet nieuw plan worden gemaakt, zonder dat er rekening moet worden gehouden met bestaande gebouwstructuren zoals in de weg staande wanden of trappen. U krijgt dan een integraal ontworpen bouwplan, helemaal gericht op uw specifieke zorg- en woonwensen. Zeker als dat gebeurt door een op beide onderdelen ervaren architect.

Helaas is volledig vrij bouwen op een eigen stukje grond niet voor iedereen weggelegd. Ten eerste omdat de kosten doorgaans hoger zijn dan die voor een (verbouwde) bestaande woning of bijvoorbeeld voor een nieuwbouw woning die is opgenomen in de bouwplannen van een projectontwikkelaar. Ontwerpvrijheid kost nu eenmaal geld.

Verder is een gemeente nooit verplicht om bouwkavels toe te wijzen waarop u uw plannen kunt realiseren. Dat geldt zelfs in zorgsituaties, waarbij de gemeentelijke Wmo uw bouwvoornemen wil ondersteunen. Binnen een gemeente zijn planologie, grondzaken en Wmo namelijk gescheiden diensten. Die onderling bovendien lang niet overal voldoende samenwerken. Verder liggen in de meeste gemeenten de bouwkavels niet voor het oprapen, al is er de laatste jaren wel meer aanbod gekomen.

Het is dan ook altijd een lot uit de loterij als uw gemeente u onder de gegeven omstandigheden toch weet voor te dragen voor een geschikte bouwkavel. Wel kunt u met een goed onderbouwd verhaal (met schriftelijke stukken van artsen/therapeuten/bouwdeskundigen ed.) meer kans maken, zeker indien u niet alleen de officiële ambtelijke weg volgt, maar zo nodig ook op het hogere, bestuurlijke niveau (bv. een wethouder of diensthoofd) uw zaak kunt uitleggen en bepleiten.

Er zijn niet alleen voordelen wanneer u uiteindelijk een kavel krijgt toegewezen. Zo zal bij vrijstaande nieuwbouw naar eigen ontwerp de Wmo-bijdrage die u ontvangt doorgaans aanzienlijk lager uitvallen dan wanneer u een bestaande woning verbouwt. De redenering die men daarvoor hanteert is, dat er in het ontwerp al rekening kan worden gehouden met de benodigde zorgaanpassingen, waardoor de meerkosten (veel) lager kunnen zijn. En daarmee een hierop gebaseerde Wmo-subsidie.

Ga naar alle vragen & antwoorden over woningaanpassingen >

Ook interessant